Aarhuus-Bugtens-Dampskibsselskab

Fra AarhusWiki
Aarhus-Bugtens Dampskibsselskabs skib "Helgenæs" på vej ud af havnen i nordlig retning. Skibet anskaffedes kort efter firmaets start i 1874 og solgtes i 1903. I baggrund ses pakhuset Karens Mølle bag Nordre moles yderside (stensætning). Aarhus Domkirkes spir er under ombygning. Oprindeligt foto fra omkring 1892. Fra Aage Fredslund Andersens fotosamling (1884-1957)

Aarhuus-Bugtens-Dampskibsselskab blev oprettet i 1874 som aktieselskabet. Firmaets første skib, ”Helgenæs,” blev købt kort efter for 60.000 kr. Otto Langballe var en af initiativtagerne til oprettelsen af selskabet.

Ideen med firmaet var at sejle dampskibe rundt til de forskellige broer i Mols og Helgenæs området. Der var broer i Nappedam, Knebel/Knebelbro, Skødshoved, Særbæk og Kongsgårde. Firmaet byggede oprindeligt broerne[1], men solgte dem efter kort tid til lokale broselskaber. Fra broerne kunne lokale beboere og firmaer få leveret varer fra Aarhus, ligesom trafikken gik den anden vej typisk med kreaturer, svin, får og andre landbrugsvarer til markeder og auktioner i Aarhus. Skibene kunne også medtage passagerer. Skibene sejlede også uden for Mols til Tunø, Samsø og Ebeltoft.

Efter megen uenighed på den ekstraordinære generalforsamling d. 23. juni 1892[2], kunne firmaet i 1893 købe et dampskib til ved navn ”Samsø”. Dampskibet kunne rumme 275 passagerer. Den kunne også bruges som isbryder når Aarhus Havn frøs til. Fartplanen for "Helgenæs" og "Samsø" i sommerhalvåret 1895 omfattede ugentligt 2 ture til Samsø, 3 ture til Ebeltoft, 2 ture til Kongsgårde-Særbæk, 5 ture til Knebel og 4 ture til Kalø (Nappedam)[3].

Allerede syv år efter, i 1900 købte firmaet et tredje skib ved navn ”Mols”. Skibet kunne have 380 passagerer med. I 1903 blev skibet ”Helgenæs” solgt, men blev kort efter afløst af et nyt skib med samme navn. Det sidste skib der kom til var ”I. P. Petersen”, opkaldt efter I. P. Petersen som var reder for selskabet. Skibet kunne medbringe 500 passagerer.

Firmaet lukkede i 1936 efter at være gået i likvidation. Der var kommet for stor konkurrence på markedet af andre mindre selskaber.

Henvisninger

  1. Se fx. udbud på bygning af anlægsbro ved Nappedam - Aarhus Stiftstidende 23. juni 1885
  2. Læs debatten i Jyllands-Posten 24. juni 1892
  3. Jyllands-Posten d. 11. april 1895