Otto Langballe (1843-1910)

Fra AarhusWiki
Otto Langballe

Købmand og teglværksejer Otto Langballe medlem af Aarhus Byråd 5. januar 1876 - 31. december 1893. Ridder af Dannebrog og Dannebrogsmand.

Født 31. august 1843 i Aarhus, død 30. september 1910 i Aarhus. Forældre: købmand, teglværksejer Christian Carl Langballe og hustru Hansine Palline Pallesen, der var søster til Hans Pallisen, som blev den danske generalkonsul i Skt. Petersborg. Gift 7. november 1868 i Frederikshavn med Maria Henriette Berg, født 7. april 1845 i Aalborg, død 29. december 1929 i Aarhus, datter af købmand Peder Thuesen Berg og hustru Ane Jessen.

Karriere

Langballe blev uddannet som købmand og stod i lære i Randers, hvorfra han kom til Hans Broge, ligesom han en tid var i det daværende Skt. Petersborg. I 1870 indtrådte han i faderens forretning, C. Langballe & Søn, som han førte videre efter de samme retningslinier efter faderens død 1885. Ved sin position som ejer af en stor, grundmuret virksomhed gled han let ind i den kreds af købmænd, der førte byen frem i den sidste tredjedel af forrige århundrede. Derfor blev det heller ikke blot hans egen forretning, der optog hans tid.

Langballe hørte til en mennesketype, der både var med til at skabe fremgangen for byen i årtierne lige før århundredskiftet og selv var afhængig af den. Han var virkelysten og rede til at gavne og hjælpe, men uden for de områder, han beherskede, var han tilbageholdende og forsigtig. Arbejdet i byrådet har han vist mere følt som en pligt end en lyst.

Otto Langballe døde i 1910, hvor han blev begravet på Søndre Kirkegård. Da kirkegården blev nedlagt i 1926, blev gravstedet flyttet til Nordre Kirkegård.

Langballes andre poster

Langballe tog også del i det interessentskab, der var grundlaget for Århus Oliefabrik A/S, han var formand for bestyrelsen af Østjydske Bryggerier (»Ceres«) og medlem af tilsynsrådet for Jydsk Handels- og Landbrugsbank. Af hans andre hverv bør det nævnes, at han ligesom sin far var medlem af direktionen for Spare- og Lånekassen.


Langballe var fra 1880-1889 formand for Aarhus Handelsforening og var i den forbindelse med til at stifte Foreningen af jyske Handelsforeninger. Han sad herudover med i Havneudvalget som var med til at vedtage en udvidelse af havnebassinet.

Politik

Otto Langballe var ikke kun interesser i virksomheden, han var også meget engageret i andre projekter. Han arbejdede meget for at få jernbanen til Ryomgård til at fortsætte til Grenå. Odderbanen havde han også en finger med i dannelsen af.

Medlem af eller byens repræsentant i...

Litteratur og Kilder