Christian Carl Langballe (1805-1885)

Fra AarhusWiki
Carl Christian Langballe

Købmand, tegl- og kalkværksejer, skibsreder Christian Carl Langballe medlem af Aarhus Borgerrepræsentation 27. januar 1848-12. januar 1854. Ridder af Dannebrog. Indehaver af C. Langballe & Søn.

Født 25. juli 1805 i Vejle[1], død 4. september 1885 i Aarhus.

Forældre: købmand Poul Glud Langballe og hustru Abelone Hansen. Gift 22. november 1842 i Aalborg med Hansine Palline Pallesen, født 9. juni 1814, død 13. november 1868 i Aarhus. Sammen havde de sønnen Otto Langballe. Otto Langballe blev senere købmand lige som sin far. Familien fik i alt tre børn, Otto fra 1843, Poul fra 1845 og Caroline Adolfine Vett fra 1849.

Købmand

Langballe hørte ikke efter fødsel til de gamle købmandsslægter i byen, der traditionelt bestemte udviklingen. Han stammede fra Vejle og stod i købmandslære i Randers.

I 1827 kom han til Aarhus, hvor han blev handelsbetjent hos C.F.W. Lewerkhusen, der havde købmandsgård i Mindegade 12. I 1834 åbnede han købmandshandel med A.C.J. Leth i Vesterport. De lejede i første omgang ejendommen af Lewerkhusen, men købte den i 1837. Købmandshandlen handlede hovedsageligt med korn og andre varer men udvidede langsomt over i andre brancher, så som: blegeri, kalk og salt.

Skibsreder

Erhvervet som skibsreder gik op og ned. Den 24. juni 1842 kunne man læse i Århus Stiftstidende, at Langballe og købmand Christiansens skib ”Vennerne” var forlist. Der kom dog også nye skib til Langballes flåde. I 1868 fik han bygget et nyt skib, Hansine, som han opkaldte efter sin hustru. Skibet skulle sejle til Kina. Langballes rederi var ikke kun for handelssejlads, han havde også skibe til fiskeri.

Tegl- og kalkværk

I 1828 købte Langballe et tegl- og kalkbrænderi ved Vesterport. Teglværket var blevet stiftet i 1828. Kalkbrænderiet blev udvidet og lå i 1874 uden for Mindeport, senere flyttede det til Aarhus Havn. I 1870 blev sønnen Otto taget med i forretningen, der nu hed C. Langballe & Søn. Teglværket gik godt. I 1881 ønskede firmaet at indføre en mere tidssvarende drift og søgte derfor Aarhus Byråd om at få deres lejekontrakt ændret. Det endte med et mageskift med kommunen, som gav en del dårlig omtale i pressen og blev opfattet som en dårlig handel. For hvem handlen er dårlig, vides dog ikke. Teglværket ophørte i 1917, hvorefter grunden blev solgt som byggegrunde.

Saltraffinaderi

Firmaet blev også udvidet med et saltraffinaderi i 1851. I 1855 annoncerede han for det i Århus Stiftstidende. ”Fra mit Saltraffinaderi kan bestandig faaes godt, fiint og smukt Smørsalt, og ligeledes grovere Salt, efter Tidens billigste Priser.” Saltraffinaderiet blev drevet under navnet A/S Aarhus Saltværk. Efter Langballes død drev hans søn det videre. I 1909 købte de den ejendom som de tidligere havde lejet.

Medlem af eller byens repræsentant i ...

Legat

Langballe døde i 1885 og blev begravet på Søndre Kirkegård. Da kirkegården blev nedlagt i 1926, blev Langballes gravsted flyttet til Nordre Kirkegård

Efter Langballes død stiftede hans børn et legat, C.C. Langballe og Hustrus Legat, som skulle uddeles til trængende enker og ugifte døtre til købmand, håndværkere eller skibsfører. Helst i familie med Langballe. Legatet var på 27.000 og blev givet i portioner på 200 kr.

Kilde

  1. Kirkebog Vejle sogn 1805 pag. 228, døbt 3. september 1805

<mapframe text="" width=350 height=200 zoom=15 latitude=56.149455 longitude=10.210933> {

 "type": "Feature",
 "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [10.210933, 56.149455] },
 "properties": {
   "marker-symbol": "marker",
   "marker-size": "medium",
   "marker-color": "0050d0"
 }

} </mapframe>

56° 8' 54.06" N, 10° 12' 34.65" E

Koordinaterne er på Kalkværksvej 7 (Saltfabrikken) og på Kalkfabrikken