Mindegade 12

Fra AarhusWiki
Indlæser kort...
Mindegade 12 med graffiti på sin endegavl. Foto: Phillip Fangel, 28-09-2020.

Mindegade 12 er en adresse på Mindegade i det centrale Aarhus. På adressen ligger et forhus til en gammel købmandsgård. Huset er flere hundrede år gammelt, men ses nu i en stærkt ændret tilstand. Den grundmurede forside i det to stokværk høje hus omfatter ti vinduesfag. Forhuset fik sin nuværende facade ved en ombygning, som købmand F. W. Lewerkhusen lod udføre i 1847.

Bygningens historie og udformning

Ved brandtaksationen i 1761, hvor gården tilhørte sejlmager P. Holm, omfattede gården udover forhuset en tretten fag lang sidefløj. Men det må være denne gårds bygninger, som ved skipper Jens Sørensen Mørkes død i 1690 blev vurderet til 580 rdl.

Tømrermester Walter Withen lod i 1975 huset hovedistandsætte ved arkitekterne Jørgen Malling og Jens Vilhelmsen. Herved blev det gamle hus' egentlige karakter fremdraget, og det indtager en meget vigtig plads i den gamle gade ved havnens gamle indsejling »Mindet«.

Sydgavlens tidligere skarpe fremspring i gaden er mildnet ved en karakteristisk runding. Facaden over den tjærede sokkel er pudset og malet gråhvid. Under hver af de to vinduesrækker ses et enkelt profileret sålbænks bånd. Over porten ved nordgavlen ses en sandstenstavle med ejendommens nr. fra 1829 (nr. 339). Husets pæne vinkeltag er tækket med røde vingetegl, og i facaden er indsat nye sprossevinduer. Ved husets sydgavl og bagside opfattes den gamle bygnings inderste væsen, nemlig det gamle bindingsværk af svært egetømmer, meget tæt placeret. Systemet med kun et stykke dokketømmer i hvert fag må antyde et gammelt hus. Men i øvrigt er der under hovedistandsættelsen i 1975 påvist tap huller fra skråstivere, »Bjørne« mellem stolper og bjælker i begge etager, tap huller fra V-stillet fyldtømmer ved stolperne. Det blev desuden iagttaget, at tagbjælkerne havde været tappet igennem stolperne på første sal i en højde af 28 cm under tagremmen.

Det gamle ejendomsnummer fra 1829 (nr. 339) placeret over porten. Foto: Søren Bitsch Christensen, 09-03-2021.

Under restaureringen af ejendommen stødte man endvidere på en meget smukt kalkmalet blomsterrankefrise. Det skønnedes, at frisen stammede fra tiden omkring omkring 1700 eller sidst i 1600-tallet og har været anbragt over et nu forsvundet højt træpanel. Konservator K. Roland Hansen trak frisen af husets sydgavl, og den blev fragtet til »Den gamle By«, hvor den efterfølgende blev restaureret og bevaret for eftertiden.

Baggården ved Mindegade 12. Foto: Phillip Fangel, 10-10-2020.

Højhusprojekt

Mindegade 12A blev sammen med adskillige andre ejendomme i området opkøbt i 2010'erne af de private investorer Finn Bach Petersen og Poul Kristiansen. Årsagen dertil var investorernes planer om at opføre et højhus på en ny og stor samlet hjørnegrund ved Europaplads, Mindegade og Ridderstræde. Sammen med etageejendommen Jomsborg, beliggende Europaplads 6 og den gamle skibshandel på Europaplads 8 skulle Mindegade 12 rives ned for at de nye byggeplaner kunne blive realiseret.

SAVE-registrering

Bygningen på Mindegade 12 blev i 1996 SAVE-registreret af Aarhus Kommune, som vurderede bygningen til at have en forholdsvis høj bevaringsmæssig værdi på 3. Bygninger med bevaringsværdi 1-4 er optaget i Kommuneplanen som bevaringsværdige.

Se også

Mindegade 12 på Aarhusarkivet

AarhusArkivet krone.png Find mere information på AarhusArkivet

Mindegade

Litteratur og kilder

  • Slots- og Kulturstyrelsen. Fredede og Bevaringsværdige bygninger. https://www.kulturarv.dk/fbb/bygningvis.pub?bygning=1205639.
  • Den indre by Århus. Registrering af bevaringsværdige bygninger og miljøer / : Århus kommune. Magistratens 2.afdeling ; : Århus (kommune). Udvalget for bygnings- og miljøbevaring.
  • Aarhus Stiftstidende. Nyt højhus bliver endnu en brik til Downtown Aarhus. 09-06-2016.
  • Årbog fra Den gamle By, årgang 1975.