Jomsborg

Fra AarhusWiki
Jomsborg
Jomsborg.png
Etageejendommen Jomsborg med sine ikoniske kviste og karnapper lå på hjørnet af Mindegade og Europaplads.
Foto: Phillip Fangel, 18-09-2020.

Indlæser kort...
Jomsborg

Detaljeret information
Adresse
Adresse Europaplads 6, Mindegade 18 Historisk adresse Dynkarken 2, Mindegade 20 Sogn Aarhus Domsogn Matrikel nr. 89, 90
Bygning
Type Etageejendom (bolig+erhverv) Arkitektonisk stil Nationalromantik Opført 1910 Nedrevet 2021 Arkitekt Thorkel Møller Bygherre A.C. Severinsen og B. M. Severinsen
Bevaringsværdi
SAVE værdi: 5
(skala fra 1-9)
Jomsborg bagved Havnecafeen ved Dynkarkbroen. Ca. 1917-23.
Foto: Hammerschmidt

Jomsborg var en etageejendom beliggende ved den historiske havnefront nær åens udløb ved Mindet og Dynkarken. Den 5½-etager høje murstensejendom blev opført i 1910 og udført i nationalromantisk stil efter tegninger af arkitekt Thorkel Møller.

Jomsborg blev opført som kombineret erhvervs- og beboelsesejendom beliggende på hjørnet af Dynkarken (senere Europaplads) og Mindegade. Jomsborg blev nedrevet i foråret 2021, som følge af byrådets godkendelse af ejendomsinvestor Finn Bach Petersens højhusplaner for området.

Før dannelsen af Europaplads var ejendommens officielle adresse Dynkarken 2 og Mindegade 18, men det blev senere ændret til Europaplads 6 og Mindegade 18.

Jomsborgs historie og stil

Byggeriet af Jomsborg blev påbegyndt i 1909 efter brødrene Bertel Marius Severinsen og Anders Christian Severinsen af Louis Hammerich og Viggo L. Rahr havde købt og efterfølgende skaffet sig af med nogle rømmer af ældre bygninger på stedet. I stedet havde de til hensigt at opføre en moderne etageejendom. Tegningerne til den rigt-detaljerede 5½-etagers ejendom stod den anerkendte og ofte-benyttede arkitekt Thorkel Møller for. Da bygningen blev indviet i 1910 var der seks butikker, et kontorlokale, en restaurant og ni privatlejligheder. Jomsborg blev den første aarhusianske bygning der fik etableret støvsugeranlæg i alle lejlighederne.

Bygningen blev opført i tidens nationalromantiske byggestil, og særligt vikingetiden blev for bygningen et gennemgående tema. De historiske referencer til vikingetiden prægede både udformning og udsmykning indvendigt i betydeligt omfang. Selve navnet Jomsborg hentydede også til fortiden, hvor det i Jomsvikingernes Saga bliver beskrevet som en legendarisk borg eller fæstningsby. Indvendigt i Café Jomsborg kunne man i mange år desuden se et grandiost vægmaleri af den landskendte kunstner K. Hansen Reistrup. Vægmaleriet fremviste en scene med Palnatoke og vikingekongen Svend Tveskæg der efter et togt vendte hjem til det gamle Jomsborg.

Ud for hver side af dobbeltdørene inde i caféen var der påmalet dragelignende hoveder tilsvarende de udskårne dyr der prægede stævnen på vikingernes langskibe. Dragehovederne vendte sig ind mod midten af døråbningen hvorover en fuglelignende skikkelse med bredt vingefang præsenterede sig foran det der kunne opfattes som en mægtig sol. Af udvendig dekoration sad der på toppen af Jomsborgs centrale kvist i mange år et lille sejlskib, mens de dekorative elementer på de øvrige kviste var skinnende kugler. Bygningens navn Jomsborg stod indgraveret - i en slags latiniseret runeindskrift - ovenover døråbningerne ved både Europaplads og Mindegade.

Bygningen husede mange typer af butikker og erhverv igennem tiderne. Den 23. oktober 1910 åbnede Café Jomsborg, der bl.a. blev udsat for bombeattentat under besættelsen.

Vægmaleri af K. Hansen-Rejstrup inde i Café Jomsborg. Postkort, 1910. Den Gamle Bys billedarkiv.

Bombeattentatet

Lidt i kl. 5 om morgenen den 6. januar 1944 sprang to bomber i Café Jomsborg. Den ene af bomberne var gemt i en sofa. Caféen, flere butikker i kælderetagen og samtlige lejligheder over caféen blev raseret af ødelæggelserne. Der var ingen større personskade. Flere ruder i nabolaget blev sprængt ud som følge at trykket af eksplosionerne. Café Jomsborg, der lå i stueetagen, blev trods sine omfattende ødelæggelser genåbnet 4. juli 1944.

Nedrivningsplaner

I 2016 dukkede de første planer op omkring fornyelse af området ved Europaplads 6-8. Ejendomsinvestoren Finn Bach Petersen havde sammen med sin projektpartner Poul Kristiansen i flere år gået med tanker om at omdanne hjørnegrunden til et nyt markant byggeri. Arkitektfirmaet Schmidt Hammer Lassen var blevet valgt til at tegne et højhusprojekt, der fremover skulle kendetegne hjørnet af Europaplads og Mindegade. Som følge af planerne om at opføre et 17-etager højt projekt, skulle Jomsborg og flere andre bygninger, herunder bevaringsværdige bygninger i Mindegade, rives ned. Projektet blev med konsulenthjælp navngivet "C", for at tilkendegive at bygningen ville ligge i Aarhus C - et ordspil investorerne senere ønskede at bruge i flere sammenhænge. Det nyprojekterede højhus skulle fungere som kombineret bolig- og kontorbygning.

Blueprints for Jomsborgs facade mod Dynkarken. Scan: Aarhus Kommunes byggesagsarkiv, 1909.

Investorerne havde i al hemmelighed gået stille med dørene om at opkøbe ejendommene der skulle danne udgangspunkt for det godt 20.000 etagekvadratmeter store projekt, og i Aarhus Stiftstidende bekræftede Finn Bach Petersen i juni 2016 denne hemmeligholdelse; "Vi er gået meget stille med vores projekt hele vejen igennem, og det er også lykkedes at holde det under radaren indtil for ganske nylig.". For at projektet kunne lykkedes skulle Europaplads 6-8 være omfattet af en ny kommunal højhuspolitik, men i sommeren 2017 besluttede daværende rådmand for Teknik og Miljø Kristian Würtz at Jomsborg (og det resterende område af Europaplads 6-8) ikke skulle være omfattet af den nye politik, og dermed faldt projektet i første omgang til jorden.

Ejendomsindehaveren fortsatte dog ihærdigt med planerne om at opføre et højhus på grundene ved Mindegade og Europaplads, og med Venstre-rådmanden Bünyamin Simsek ved roret i Teknik og Miljø forsøgte grundejerne sig i 2019 med et nyt og revideret forslag. Det nye forslag blev skabt som følge af et ønske om skabe en bebyggelse til erhvervsformål, hvor forhuset til Mindegade 10 skulle bevares som den eneste eksisterende bygning. Bebyggelsens samlede etageareal blev sat til ca. 16.300 m2, ekskl. Mindegade 10-forhuset. Højden på bygningen blev i lokalplanforslaget sat til 9 etager, men efter en sen forhandling mellem visse politikere af Teknisk Udvalg og bygherren blev dette nedsat til 8 etager. Dermed kunne et byrådsflertal støtte op om nedrivningen af det bevaringsværdige forhus i Mindegade 12, sidebygningen til Mindegade 10, Europaplads nr. 8 og Jomsborg på Europaplads nr. 6.

I april 2021 påbegyndtes nedrivningen af Jomsborg, og i maj 2021 var resterne af den engang så prominente havnefrontsbygning fjernet fra matriklen. Den 1. juli 2021 annonceredes det, at de to ejendomsinvestorer Finn Bach Petersen og Poul Kristiansen havde solgt projektet videre til Danica Ejendomme, der forventedes at lægge godt trekvart milliard i opførelsen af det 8-etager høje kontorhus.

Jomsborg på Aarhusarkivet

AarhusArkivet krone.png Søg billeder og kilder på AarhusArkivet

https://www.aarhusarkivet.dk/search?locations=123394

Litteratur og kilder

  • Aarhus Stiftstidende. Danica investerer trekvart milliard i århusiansk kontorbygning: Byggeriet forventes at stå klar i 2023. 01-07-2021.
  • Aarhus Stiftstidende. Det høje C. 12-06-2016
  • Aarhus Stiftstidende. Nyt højhus bliver endnu en brik til Downtown Aarhus. 09-06-2016
  • Aarhus Stiftstidende. Bombeeksplosion i Café Jomsborg ved Aarhus Havn. Store Ødelæggelser. 06-01-1944.
  • Aarhus Stiftstidende. Den Aalholmske ejendom. 20-02-1910.
  • Aarhus Stiftstidende. 20-10-1910.
  • Aarhus Billeder: https://www.aarhusbilleder.dk/catalog/Aarhus/r/45461/