Louis Hammerich (1859-1931)

Fra AarhusWiki
Louis Hammerich (1859-1931

Grosserer Louis Hammerich

Født 2. juni 1859 - død 24. marts 1931.

Ridder af Dannebrog, Direktør ved A/S L. Hammerich & Co. 1911-31. Præliminæreksamen fra Aarhus Katedralskole 1875. Uddannet hos Hans Broge 1875-84.

Privatliv

Søn af byfoged i Aarhus, Konferensråd Louis Hammerich (1830-1916). Gift med Esther Liisberg, datter af rådmand Hans Henrik Lauritz Bering Liisberg.

Karriere

Medlem af Aarhus Handelsforenings Bestyrelse 1896-1906. Formand for Aarhuus Privatbanks repræsentantskab 1925-31. Formand for bestyrelsen for Den Gamle By 1926-31.

Desuden medlem af Det danske Hedeselskabs og Aarhus Teaters Repræsentantskab, af Jydsk Hypotekforenings Kontrolkomité og af bestyrelsen af Aktieselskaberne Aarhus Trælasthandel, Hans Schourup og Jyllands Stål- og Maskinforretning, Brødr. Kier, A/S Kragelund Teglværk, A/S Turisten, Aarhus-bugtens Dampskibsselskab og A/S Vulcan Company.

Medlem af Søretten i Aarhus, kirkeværge for Aarhus Domkirke, i bestyrelsen for Aarhus Kirkefond, Velgørenhedshjemmet i Aarhus, Aarhus højere Pigeskole samt for Jydsk Handelshøjskole og Aarhus Amts Rekylkorps.

Hammerich havde virksomhed og bolig på Fredens Torv 12.

Louis Hammerich på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Søg billeder og kilder på AarhusArkivet

Se arkivalier omhandlende Louis Hammerich i AarhusArkivet

Litteratur og Kilder