Louis Hammerich (1859-1931)

Fra AarhusWiki
Louis Hammerich (1859-1931

Grosserer Louis Hammerich

Født 2. juni 1859 - død 24. marts 1931.

Ridder af Dannebrog, , Direktør ved A/S L. Hammerich & Co. 1911-31. Søn af byfoged i Aarhus, Konferensråd Louis Hammerich (1830-1916). Præliminæreksamen fra Aarhus Katedralskole 1875. Uddannet hos Hans Broge 1875-84. Gift med Esther Liisberg, datter af rådmand Hans Henrik Lauritz Bering Liisberg.

Medlem af Aarhus Handelsforenings Bestyrelse 1896-1906. Formand for Aarhuus Privatbanks repræsentantskab 1925-31. Formand for bestyrelsen for Den Gamle By 1926-31.

Desuden medlem af Det danske Hedeselskabs og Aarhus Teaters Repræsentantskab, af Jydsk Hypotekforenings Kontrolkomité og af bestyrelsen af Aktieselskaberne Aarhus Trælasthandel, Hans Schourup og Jyllands Stål- og Maskinforretning, Brødr. Kier, A/S Kragelund Teglværk, A/S Turisten, Aarhus-bugtens Dampskibsselskab og A/S Vulcan Company.

Medlem af Søretten i Aarhus, kirkeværge for Aarhus Domkirke, i bestyrelsen for Aarhus Kirkefond, Velgørenhedshjemmet i Aarhus, Aarhus højere Pigeskole samt for Jydsk Handelshøjskole og Aarhus Amts Rekylkorps.

Hammerich havde virksomhed og bolig på Fredens Torv 12.

Kilder og litteratur