Aarhus Amts Rekylkorps

Fra AarhusWiki
Gruppebillede af Aarhus Amts Rekylkorps ved Høegh-Guldbergs Gades kaserne i 1914, to år efter dannelsen.

Aarhus Amts Rekylkorps, forkortet A.A.R., blev stiftet den 12. maj 1912 med formålet at uddanne frivilligt mandskab til at støtte hæren i tilfælde af krig. Korpset blev nedlagt den 15. oktober 1927 som følge af dårlige økonomiske forudsætninger for at holde det kørende.
Korpsets uniform var i september 1912 udstillet i Magasin du Nords vinduer ved Immervad.

Struktur

Antalsmæssigt var det tanken at korpset skulle have samme størrelse som livjægerkorpset dvs. omtrent 50 personer, og med befalingsmænd ca. 60 i alt. Det var hovedsageligt unge mennesker fra Aarhus by, kontorfolk og håndværkere der havde meldt sig til korpset. Ved en optælling i december 1912, havde man 55 rekrutter hvoraf de 26 havde været soldater, og var værnepligtige. Grundet manglende økonomiske midler måtte man efter opstarten afvise mange kandidater til korpset.

Af Korpsets mandskab blev 12 bevæbnet med rekylgeværer, mens resten ville blive bevæbnet med Gevær m. 1889, som var det danske hærs primære infanterivåben.

Ledelse

Korpset blev ledet af korpschef S. Jørgensen med assistance fra:

 • Premierløjtnant J. B. Wagner-Pedersen
 • Premierløjtnant C. E. Thiede
 • Løjtnant af reserven Rikard-Pedersen
 • Løjtnant af reserven J. P. Jespersen.
 • Stabsergent M. Sørensen.
 • Oversergent S. L. Christensen

Bestyrelsen bestod af:

Ved formand Frederik Matzens død i august 1916 blev grosserer Hammerich valgt til ny formand.

Litteratur og kilder

 • Aarhus Vejviser 1919
 • Aarhus Stiftstidende. Grosserer Hammerich. 27-08-1916.
 • Aarhus Stiftstidende. Aarhus Amts Rekylkorps. 04-09-1912.
 • Aarhus Stiftstidende. Aarhus Amts Rekylkorps. 31-12-1912.
 • Aarhus Stiftstidende. Aarhus Amts Rekylkorps ophæves. 14-09-1927.