Immervad

Fra AarhusWiki
Indlæser kort...
Immervad 1915. Set i retning mod Frederiksgade.

Immervad er en gade, der ligger i den indre by. Gaden ligger mellem Lille Torv og Åboulevarden.

Gaden blev anlagt umiddelbart efter Lille Torvs anlæggelse omkring 1250.

Fra Århus Å’s udløb i bugten ved Mindet og til vest for Årslev gjorde sumpede strækninger langs åen og Brabrand Sø samfærdsel besværlig eller umulig. Overgangen eller vadestedet over åen måtte blive på det sted, hvor landskabets jordbund gjorde det muligt, og det blev til vadestedet, der fik navnet Immervad. Dette er navnet på gaden fra Lille Torv ned til det østligste vadested over Århus Å. Vadestedet dannede sammen med åhavnen ude ved kysten det trafikmæssige grundlag for den ældste bydannelse.

Endelsen "vad" henviser til vadestedet, mens "immer" giver anledning til flere forklaringer. Det kunne være efter en person, Emmer, som skulle have haft en gård tæt ved vadestedet. En anden forklaring er, at emmer henviser til de rester, der bliver tilbage, når man læsker kalk, og da man virkelig har fundet kalkrester i jorden lige ved vadestedet, er det tænkeligt, at dette har været udlagt for at gøre bunden i åen stabil og fast. En tredje forklaring henviser til, at vadestedet altid kunne passeres, da "immer" er det tyske ord for "altid".

Meget tyder dog på at navnet, Immervad, ikke var kendt i middelalderen. I en kilde fra 1512 bliver gaden omtalt som "gaden ned til broen".

Adresser og bygninger

Immervad på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Søg billeder og kilder på AarhusArkivet

Immervad

Litteratur og kilder

  • Første version af artiklen er skrevet af Leif Dehnits og overført fra Århus Leksikon
  • Connie Jantzen, Middelalderbyen Aarhus, Tarm Bogtryk A/S, Connie Jantzen og Den Gamle By, 2013
  • Leif Dehnits: ”Aarhusianske gadenavne – historien bag navnet på gader og veje i Aarhus Kommune”, udgivet ved Aarhus Byhistoriske Fond, Aarhus Stadsarkiv, Turbine Forlaget og forfatteret, 2018