Immervad 1

Fra AarhusWiki
Indlæser kort...
7-Eleven i hjørnebygningen, Immervad 1. Fotograf: Ib Nicolajsen, 2020, Aarhus Stadsarkiv.
Til højre i billedet ses Immervad 1 efter Statsanstalten for Livsforsikring købte bygningen i 1980. Butiksvinduerne står tomme og forladte og varsler om den kommende ombygning. Fotograf: Grethe Sauer, 1981, Aarhus Stadsarkiv.

Immervad 1 er adressen på hvide hjørnebygning mellem Immervad og Lille Torv.

Den blev opført i 1807-1808 af bageren, Christian Sperling, efter denne havde købt grunden på offentlig auktion i 1794 og revet den daværende gamle bindingsværksgård ned i 1807. Det nye byggeri bestod af to toetagers forhuse, der lå side om side ud til Immervad. Her indrettede Sperling bagerforretning i det nordre forhus med hjørne til Lille Torv. I 1820’erne lod han forhusets facade afpudse, så bindingsværket, han oprindeligt havde ladet det opføre i, blev skjult.

I 1829, da Aarhus fik et nyt husnummersystem, fik de to forhuse hvert sit nummer og blev dermed betragtet som adskilte adresser. Det var dog først, da husnummersystemet ændredes i 1869, at det det nordre hjørnehus blev Immervad 1, mens det søndre forhus blev Immervad 3.

Bager, købmand og udlejningsejendom

I 1835 bortauktioneredes matriklen til Sperlings nevø, Søren Sperling. Denne forsøgte uden held at drive bagerforretningen videre og måtte overdrage ejendommene til købmanden, Søren Jensen, kun tre år senere. Jensen indrettede købmandsforretning i det nordre forhus, og i 1843 solgte han det søndre til urmager H.C. Stougaard. Dermed blev de to ejendomme definitivt adskilt.

Søren Jensen havde stor succes med sin forretning og blev hurtigt en af byens førende købmænd. I oktober 1858 blev han dog overfaldet og myrdet, og forretningen kørtes herefter videre af Jensens enke, Olivia. I 1869 solgte hun ejendommen til Hotel Skandinavien, hvormed det blev en udlejningsejendom. Herefter husede bygningen forskellige, mindre næringsdrivende, der lejede sig ind.

I 1947 fandtes forretningen City Sport på adressen, som blev etableret samme år eller lidt før. Her lå den indtil den ophørte i efteråret 1970, hvor den blev overtaget af Rou Sport. Forretningen handlede med udstyr til friluftsliv, herunder sport, jagt og fiskeri.

Ombygning til den oprindelige stil

1. januar 1980 købte Statsanstalten for Livsforsikring Immervad 1, hvor de indrettede kontorer. De foretog også en større ombygning af ejendommens facade, som de førte tilbage til sin forhenværende senempirestil fra 1840’erne. Bygningen havde nemlig undergået adskillige forandringer gennem tiden; blandt andet havde stueetagen fået en ubrudt glasfacade, der gav gode udstillingsvinduer til butikkerne. Med ombygningen fik ejendommen sit tidligere udseende med små dannebrogsvinduer og en pudset facade med refendfugninger, der er rendelignende indskæringer, igen. Den sydlige ende af hjørneejendommen blev dog gjort mere butiks- og udstillingsvenlig med større, sprossefrie vinduer, der førtes helt ned til soklen. Kun 14 år senere blev vinduerne i den nordlige del af facaden udvidet til at være magen til dem i den sydlige ende.

Immervad 1 huser i dag 7-Eleven og Shawarma King, som har ligget der siden hhv. 2001 og 2004.

Se også

Immervad 1 på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Søg billeder og kilder på AarhusArkivet

Immervad 1

Litteratur og kilder

  • Kenn Tarbensen og Nicolaj Falberg Jensen: "Torvehuse", Turbine Forlaget og Aarhus Byhistoriske Fond, 2021
  • Aarhus Kommunes byggesagsarkiv: Immervad 1
  • Aarhus Vejviser 1948
  • Aarhus Vejviser 1970-71
  • Århus Stiftstidende 29. januar 1947
  • Århus Stiftstidende 18. juli 1947
  • Århus Stiftstidende 12. oktober 1970