Donbækhusene

Fra AarhusWiki

Donbækhusene er to små huse beliggende syd for Marselisborgmonumentet i Mindeparken og ved Donbækken, som løber lige forbi.

Det ældste er fra 1828 og er bygget af herregårdsarbejder Rasmus Olesen. Af den dengang tilhørende jord, 3-4 tønder land, skulle han betale 5 rigsdaler i leje til baronen på Marselisborg Gods. Desuden skulle han arbejde gratis en dag om ugen på godset.

Ved siden af Donbækhusene anlagde godsejer C.P.R.Ingerslev på Marselisborg omkring 1833 et teglværk, fra hvilket der blandt andet blev leveret sten til hovedbygningen på Jægergården (ved Jægergårdsvej). Teglværket, der lå omtrent dér, hvor i dag monumentet er, har dog kun været i drift periodevist, og i 1908 forsvandt de sidste rester af teglværket.

Omkring 1850 byggede kromanden på Frederikshøj det andet hus og fra engang i 1860'erne fungerede husene som bolig for tjenestefolk på godset Marselisborg.

I begyndelsen af dette århundrede har husene desuden været bolig for skovarbejderne. I de senere år har de været brugt til frokoststue for kommunens gartnere og til opbevaring af gartnernes maskiner.

10. april 1996 nedbrændte huset med maskinerne. Fem dage senere var pyromanen atter på spil og det andet hus nedbrændte også. Aarhus Kommune har ladet husene genopbygge i oprindelig stil.

Litteratur og kilder

  • Første version af artiklen er skrevet af Leif Dehnits og overført fra Århus Leksikon
  • Bernhardt Jensen, Peder Jensen: Marselisborgskovene. 1974