Hans Peter Danielsen (1819-1879)

Fra AarhusWiki

Hans Peter Danielsen var restauratør i Aarhus.

Født 16. juli 1819 i Sønderborg, død 10. februar 1879 Viby, Aarhus

Arbejdede som kammertjener for hertugen af Augustenborg.

Kom til Frederikshøj Kro, hvor han sandsynligvis først fik arbejde som tjener. Blev i 1843 gift med den tidligere vært Niels Thomsen Toftnæs' yngste datter Anne Kirstine, hvorefter Danielsens selv blev vært på Frederikshøj Kro.

Under hans tid hed Frederikshøj Kro "Danielsens Have". Han fik lavet betydelige udvidelser ved den gamle gård. Han fik opført fire keglehuse med keglebaner, en større staldbygning og et rugbrødsbageri. Hvor stor omsætning har været på rugbrødsfabrikationen vides ikke, men i 1854 reklamere Danielsen i Aarhuus Stiftstidende for brødudsalg ved kalkbrænderiet udenfor Mindeport.

Danielsen havde i det hele taget gang i mange aktiviteter. I 1849 advertiserede Danielsen for et gigtprodukt i Stiftstidende: "I længere Tid leed jeg meget af Gigtsmerter i hele Kroppen, men i særdeleshed i Armene og Skuldrene. Jeg bestemte mig derfor til hos Hr. C. A. Rodtwitt i Aarhuus, for ca. 2 Maaneder siden at kjøbe en Reumatismus-Kjæde til 2 Rbd., og efter i en kort Tid at have baaret samme, befriedes jeg ganske for mine Smerter, og har disse senere ikke indfundet sig. Dette skylder jeg Sandheden tro at bevidne. Frederikshøj pr. Aarhuus, d. 3. April 1849 H. P. Danielsen"

Ved Danielsens død overtog svigersønnen Rasmus Christensen (1849-1939) driften af kroen.

Hans Peter Danielsen er morfar Hans Peter Danielsen Rising (1872-1959), der var stifter af Pavillonen Friheden.