Rasmus Christensen (1849-1939)

Fra AarhusWiki
Restauratør Rasmus Christensen

Rasmus Christensen. Restauratør.

Født 15. juli 1849 i Norring - død 11. december 1939 i Aarhus.

Privatliv

I 1874 blev Ane Marie Hansine Christiane Rising fra Frederikshøj Kro enke, da hendes mand Christian Hansen Rising forliste til søs. Anne Marie Rising var datter af kroens mangeårige ejer Hans Peter Danielsen (1819-1879). I 1876 blev Anne Marie Rising og Rasmus Christensen gift, og Christensen var de næste 50 år vært på Frederikshøj Kro.

Stedfar til Hans Peter Danielsen Rising (1872-1959), der etablerede Pavillonen Friheden og Peter Rising som emigrerede til USA. Far til Adolf Christensen, der blev medvært på Frederikshøj i 1926, og var det frem til sin egen død i 1938, Lauritz Christensen, der var grosserer i Risskov, Axel Christensen, der var restauratør på Automatcaféen og Christian Christensen, der blev restauratør på Restaurant Grand.

Karriere

Rasmus Christensen arbejde som en slags forvalter for købmand Marcus Galthen Bech, som ejede møllerne ved Skambækken i Marselisborgskovene.

I 1896 blev Frederikshøj Kro sammen med Marselisborg Gods og resten af dets jorde opkøbt af Aarhus Kommune. I daglig drift kom ejerskabet dog ikke til at betyde noget for Frederikshøj Kro. Lejemålet blev fornyet, dog ikke med de omkringliggende markjorder.

Christensen var en privat mand, som ikke tog megen del i byens offentlige liv.

I 1926 kunne Christensen fejre 50 års jubilæum på kroen. I den forbindelse bragte Aarhus Stiftstidende en artikel hvori Christensen udtalte sig:

"Spundet Guld herude har vi aldrig, men til Gengæld opdraget en stor Børneflok til gode Samfundsborgere. Og er det i Grunden ikke Lykke nok?"
"Frederikshøj" var i gamle dage og er endnu Middelstandens Udflugtssted. Hos os kan Aarhusianerne medbringe Madkurven. Men naturligvis har vi været nødt til at følge Prisstigningen. Da jeg traadte til i 1876, fik vi 25 Øre for to Bajere og det samme for to af den den Gang megeet populære Kaffepunche. Og da Bajerne steg til 15 Øre pr. stk., løftede der sig et helt Ramaskrig blandt Publikum."

Efter 1. verdenskrig hjalp den yngste søn Adolf Christensen med til driften af Frederikshøj, for til sidste at overtage driften helt. Rasmus Christensen der selv blev 90 år, overlevede dog sønnen

Rasmus Christensen på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Søg billeder og kilder på AarhusArkivet

Se arkivalier omhandlende Rasmus Christensen i AarhusArkivet

Litteratur og Kilder