Hans Henrik Lauritz Bering Liisberg (1815-1883)

Fra AarhusWiki
Portræt af Hans Henrik Lauritz Bering Liisberg.

Hans Henrik Lauritz Bering Liisberg var købmand og brændevinsbrænder i Aarhus, medlem af Borgerrepræsentationen 1859-1861 samt af Aarhus Byråd 14. januar 1869 til 1. januar 1870 og 9. januar 1873 til 31. december 1876. Viceformand 1860-61. Rådmand ca. 1861-68.

Født 31. august 1815 i Aarhus, død 29. november 1883 i Aarhus.

Søn af murermester Laurits Liisberg og hustru Anna Bering.

Gift 1. gang 2. juli 1850 i Karlebo kirke, Frederiksborg amt, med Emma Anna Karen Eleonora Lassen, født 9. februar 1817, død 23. oktober 1852 i Aarhus, datter af apoteker, senere gæstgiver i Ebeltoft Adam Alexander Frederik Lassen og hustru Eleonora Sophie Gottschalk. Gift 2. gang 17 november 1854 med Julie Henriette Rosalie Lassen (søster til 1. hustru), født 10. juni 1826, død 11. oktober 1908 i Vejlby Krat, Vejlby Sogn, Aarhus Amt.

Tog Borgerskab i Aarhus i 1842.

Krathuset

I 1871 opførte rådmand Hans H.L. Liisberg det prægtige landsted "Krathuset" i Vejlby Krat - i dag Krathusvej 3 - og var en af de allerførste, der flyttede derud. Bygningen opførtes efter italiensk forbillede, og på dette tidspunkt var det slet ikke almindeligt at bygge så fornemme sommerresidenser. Efter Liisberg døde, boede hans anden hustru som enke i "Krathuset" og var efter sigende Vejlbys største skatteyder.

Det siges, at "Krathusbordet 1897" er blevet fremstillet til hende af et egetræ, som voksede i Krathusets have.

Krathuset var i 2018 en del af Taleinstituttet.

Brændevinsfirma i Mejlgade

Liisberg købte i 1847 Mejlgade 67-69, der var et fallitbo fra et brændevinsfirma, for 26.000 rigsdaler. Han lukkede den forretning, der var i huset, og lavede det hele om til bryggeri og brænderi. Liisbergs første hustru var den tidligere ejers enke.

Liisberg drev sit firma sammen med P. Meisner, men efter Meisners død i 1859 drev Liisberg firmaet videre alene.

I 1872 blev Liisberg en del af en større debat om Borrebækkens dårlige vandkvalitet, idet han brugte vandet fra bækken i sit brænderi og udledte det igen herfra. Anklagerne om, at brænderiet var hovedårsagen til Borrebækkens dårlige tilstand, blev dog langt hen ad vejen bevist ugrundede.

Studestald på Skovvejen

Liisbergs firma gik godt. I 1850 leverede det 344.000 potter brændevin. Det svarede til det, byens øvrige brænderier producerede tilsammen. Firmaet solgte ikke kun deres egne varer, men købte også bayersk øl, som de solgte videre i byen. Herudover modtog Liisberg kreaturer til opfedning på brænderiets affaldsmaterialer. Denne del af forretningen var så god, at han i 1865 kunne opføre en ny staldSkovvejen.

Liisbergs spritfabrik blev med tiden en af landets største. Da aktieselskabet, De danske Spritfabrikker, blev stiftet i 1881, ønskede de derfor hurtigt at købe Liisbergs fabrik. Det gjorde de samme år for 375.000 kr. Liisberg døde to år senere.

Spritfabrikken blev ved med at ligge i Mejlgade frem til 1920’erne.

Rådmand Liisberg

Liisberg var med i et hav af foreningsbestyrelser. Derudover var han også aktiv inden for lokalpolitik, hvor han begyndte som nationalliberal, men bevægede sig mere og mere mod højre, som årene gik.

Fra 1859-1861 var han medlem af Borgerrepræsentationen, mellem 1860-1861 var han viceformand for Borgerrepræsentationen, og fra 1861-1868 var han rådmand. Han var også medlem af Aarhus Byråd af to omgange i perioderne 1869-1870 og 1873-1876. Desuden var han værge for Aarhus Domkirke i en periode.

I dag er Rådmand Liisbergs Gade i Aarhus opkaldt efter Liisberg.

Medlem af eller byens repræsentant i...

 • Brolægningskomiteen, 1859
 • Kirkeinspektionen for Domsognet, 1859-61
 • Forskønnelseskomiteen 1860-61, 1864-67
 • Hospitalsdirektionen 1862-63, 1866-67
 • Budgetkomiteen, 1865
 • Komiteen for vandforsyningen, 1867

Litteratur og kilder

 • Ole Degn og Vagn Dybdahl: "Borgere i byens råd - Medlemmer af Århus bys borgerrepræsentation og byråd, 1838-1968"; Udgivet af Århus byhistoriske Udvalg, Universitetsforlaget i Aarhus, 1968. Bestil materiale
 • Peder Jensen – ”Fra den sorte skole til Middelgades Port”. 1968.
 • Chris Oxholm – Fra bogen ”Slægten Oxholm” af Mette Oxholm og Chris Gade Oxholm Sørensen
 • H. Friis-Petersen, Embeds- og Bestillingsmænd i Århus, 1941
 • H.C.A. Lassen: "Stamtavle over Familien Lassen" - Vahl