Peter Christopher Meisner (1816-1859)

Fra AarhusWiki

Købmand Peter Christopher Meisner medlem af Aarhus Borgerrepræsentation 8. januar 1852 - 14. januar 1856


Født 1816, død 21. juni 1859 i Aarhus. Plejefader: Regimentsdyrlæge Joh. Gottlieb Hildach. Gift 20. december 1842 i Horsens med Cecilia Bang-Hildach, født 24. januar 1819 i Horsens, død september 1901 i Aarhus, datter af skipper Andreas Bang og hustru Marie Kærstine Samuelsdatter.


Karriere

Meisner overtog i oktober 1842 sammen med Hans Henrik Lauritz Bering Liisberg den hidtil af H. Liisberg og H.C. Liisberg drevne handel, der nu blev ført videre under firmanavnet Liisberg & Meisner. Den 24. april 1843 tog Meisner selv borgerskab som købmand. Handelshuset drev ikke blot handel, men købte i 1848 J.P.B. Jensens hvidtølsbryggeri og brændevinsbrænderi, der i 1842 var blevet anset for at være det største i Danmark, men som i 1847 var gået fallit.

Medlem af eller byens repræsentant i ...

  • Skovkommissionen 1852-56
  • Fattigkommissionen 1853

Litteratur og Kilder