Henrik Carl Liisberg (1810-1863)

Fra AarhusWiki
Henrik Carl Liisberg

Købmand Henrik Carl Liisberg medlem af Borgerrepræsentationen 31. januar 1850-17. januar 1856.

Født 2. juli 1810, død 5. august 1863 i Aarhus. Fader: Murermester Laurits Liisberg. Gift 1. gang 24. maj 1843 med Anna Sofie Laurberg Packness, født 18. november 1818, død 29. november 1855 i Aarhus. Gift 2. gang 20. maj 1857 i Snostrup kirke, Frederiksborg amt, med Julie Hald, født 13. februar 1818, død 29. marts 1880.

Karriere

Mellem mændene, der i forrige århundrede både arbejdede sig selv op og gjorde Aarhus større, var Liisberg. Han etablerede sig i 1839 som købmand i Mejlgade sammen med broderen H.Liisberg, efter tidens tradition med opkøb af landbrugets produkter og salg af alle slags varer. Men allerede 1. november 1842 ophævedes interessentskabet, og umiddelbart derefter åbnede han sammen med J. Nybroe en tilsvarende virksomhed i Frederiksgade. Et forsøg på at åbne en fragtrute til Kiel måtte dog opgives samme år, og det dertil anskaffede sejlskib »Pilen« blev solgt.

Opkøb i Aarhus

I 1850 ophævedes ligeledes samarbejdet med J. Nybroe. Samme år begyndte han sin egen forretning i Vestergade, det følgende år udvidet med en tømmerhandel, ligesom han havde oplag af støbegods fra Anker Heegaard. Hele virksomheden blev 1856 overdraget til firmaet N.A. Ring og W. Jørgensen, og det følgende år overtog han sammen med andre købmænd Stellfeldts cikoriefabrik, der blev ført videre under hans ledelse. Han beholdt denne stilling til sin død.

Politik

Allerede før han indtrådte i byrådet, hvor han sad i perioden 1850-56, havde han deltaget i det offentlige liv som medlem af fattigkommissionen; i sit politiske liv oplevede han nogen modstand, der bl.a. fandt udtryk i ikke altid lige velformede indlæg i pressen mod ham. På denne måde mærkedes det, at han ikke blev mødt med den samme tillid som standsfællerne fra byens gamle slægter.

Medlem af eller byens repræsentant i ...

Litteratur og Kilder