Jens Nicolai Børre Nybroe (1814-1867)

Fra AarhusWiki

Købmand Jens Nicolai Børre Nybroe medlem af Aarhus Borgerrepræsentation 14. januar 1857 - ca. 15. marts 1860

Født 1814 i København, død 25. oktober 1867 i København. Gift 21. oktober 1843 i København med Emilie Stillmann, født 1818 i København, død 31. december 1870 i København.

Karriere

Nybroe, der var født i København, tog den 24. april 1843 borgerskab som købmand i Aarhus. Allerede et halvt års tid i forvejen havde han sammen med købmand H.C. Liisberg under firmanavnet "H.C. Liisberg & Nybroe" etableret en handel med trælast, kolonial og hørkramvarer samt opkøb af landbrugsprodukter. I 1845 etablerede de en regelmæssig paketfart på Kiel. Interessentskabet ophævedes imidlertid i 1850, og få år senere dannede Nybroe et interessentskab sammen med købmand Hans Raae. Dette ophævedes i 1860, Raae fortsatte firmaet under eget navn, og Nybroe flyttede tilbage til København, hvor han døde syv år senere.

Politik

Arbejdet i borgerrepræsentationen kom Nyboe med i fra begyndelsen af 1857, og han fortsatte til omkring 15. marts 1860, samme år, han drog til København.

Medlem af eller byens repræsentant i ...

Litteratur og Kilder