Johann Frederich Stellfeld

Fra AarhusWiki

Johann Frederich Stellfeld [1]. Cikoriefabrikant i Aarhus.

Født 12. marts 1806 i Glückstadt, Holsten - Død 11. januar 1879 i Aarhus [2].

Stellfeld var født i Glückstadt. I 1824 flyttede faderen, Jakob Frederik Stellfeld, familien til Aarhus, hvor de sammen oprettede en cikoriefabrik.

Cikorie er en plante, hvis rødder kan bruges til at lave et produkt, man bruger som erstatningskaffe. Firmaet betalte folk for at dyrke cikorieplanter, hvis rødder blev afleveret til firmaet til videre bearbejdning. Stellfeld var medinteressent i fabrikken. I 1837 fik han bevilling til cikoriefabrikationen og fik borgerskab i 1839. Stellfeld overtog firmaet.

I 1837 solgte Stellfeld fabrikken og den tilhørende gård på offentlig auktion. Komplekset lå ved Mindebroen. Kilderne tyder dog ikke på at han fik fabrikken solgt, da han også efter auktionen omtales som cikoriefabrikant.

Ved folketællingen pr. 1. februar 1840 bor købmand og cikoriefabrikant Johan Fr. Stellfeld i Mindegade 323 (Mindegade 2, matr. nr. 120, Fiskergade 95, ved Mindebroen), men pr. 1. februar 1845 er købmand Johan Frederik Stellfeld med familien flyttet til Dynkarken 368 (Spanien nr. 1, matr. nr. 52). I juli kvartal 1848 sælger købmand Andreas Malling den tidligere Tobaksspindergård i Dynkarken 368/369 (Spanien nr. 1, matr. nr. 52) til købmand J.G. Stellfeld.

Han har dog også drevet købmandsforretning ved siden af cikoriefabrikken. I 1857 blev firmaet overtaget af en bestyrelse ledet af Hans Henrik Lauritz Bering Liisberg. I årene herefter handlede Stellfeld blandt andet med ejendomme. Det drejede sig om ejendomme på Skolegade, Fredensgade og Frederiksgade.

Stellfeld sad i Aarhus Overformynderi fra 1854 til 1860, og var med til at stifte Aarhus Borgerlige Skydeselskab i 1834.

Privatliv

Stellfeld boede i Mindegade. Han blev gift med Thomasine Nikoline Bidsted i 1843. Thomasine døde i 1846 af brystsyge, 22 år gammel. Kort efter døde parrets 11 måneder gamle datter, Mathilde, også.

Ved Stellfelds død i 1879 blev følgende annoncer indrykket i Aarhus Stiftstidende:

”At Particulier J. F. Stellfeld idag ved Døden er afgaaet i en Alder af 73 Aar, meddeles herved sørgeligst hans Paarørende og Bekjendte. Aarhuus, d. 11. Januar 1879 Hans Efterladte 15. Januar: Efter hvad vi erfare har afd. Stellfeld af sin Formue testamenteret 1/20 til Velgjørenhedsselskabet og 1/20 til "Aarhuus Kjøbmænds Hjælpekasse" 24. Januar: Prokurator Winge er executor testam.”
”Idag afg. ved Døden. Den Afd., hvis Fader havde anlagt den første Cichoriefabrik her i Byen, fortsatte indtil for en Snes Aar siden denne og tjente sig en Formue derved. Efter at have solgt Fabriken beskjæftigede han sig deels med Skibsrhederi, deels med Discounterrings- og Endosseringsforretning, og skjønt denne Art Forretning ikke i Alm. sees paa med milde Øjne, troe vi, at det alm. Omdømme er, at han var en human og ikke stræng Charakteer selv under Forhold, hvor han leed betydelige Skuffelser.”


Henvisninger

Noter

  1. Kilder skriver hans navn forskelligt. Han skriver sig selv i Folketælling 1870 som Johann Frederich Stellfeld. I kirkebog ved død skrives Johan Frederik Stellfeld
  2. Kirkebog Aarhus Domsogn
Kritisk fejl: The format of the coordinate could not be determined. Parsing failed.