Mindebro

Fra AarhusWiki
(Omdirigeret fra Mindebroen)

Mindebro. Bro over Aarhus Å ved enden af Skolegade.

Den første Mindebro blev opført i begyndelsen af 1600-tallet og førte over åen til en nyanlagt bydel mod syd. Det var en vindebro - en klapbro - der kunne åbnes. Derved kunne skibe lægge til helt oppe ved det nuværende Vadested ved Immervad.

Omkring 1730 blev det nødvendigt med en ny bro. Amtmanden Frederik Danneskiold-Samsøe (1703-1770) ønskede, at der igen blev etableret en vindebro. Efter havnens ønske blev det en fast bro, idet man mente, at der var plads nok til skibene i det åbne stykke vand fra broen til åens udløb i bugten.

Kanalen

Omkring 1850 mistede åhavnen - stykket fra Mindebro til Immervad, kaldet Kanalen - helt sin betydning. Havnen havde bredt sig omkring åens udløb.

Mindebroen set fra Revet. Ca. 1896-1905. Foto: Hammerschmidts fotosamling.

Træbroer

De efterfølgende træbroer over åen ved Mindet var tit i så dårlig forfatning, at det gav alvorlige rystelser, når tungtlastede hestekøretøjer passerede på vej ind og ud af byen. Først i 1896 fik Aarhus en bro af cement, tegnet af Thorvald Hornemann, der var havnens arkitekt. Arbejdet ved opførelsen af den nye mindebro blev i samlet entreprise overdraget til murermestrene Magnus Nielsen og Alfred Petersen for 24.800 kr. Ved opførelsen afspærredes broen for kørende og ridende, mens der blev opført en midlertidig bro til passage for fodgængere.

Den nye bro var funktionel og nu forsynet med dekorationer - byvåben og fire gaslygter. Denne bro forsvandt i slutningen af 1930'erne, da Åboulevarden blev etableret.

Litteratur og kilder