Mindebro

Fra AarhusWiki
Mindebroen af cement set fra Revet.
Foto: Hammerschmidt, ca. 1896-1905.

Mindebro (el. Mindebroen) er en bro over Aarhus Å. Broen er af udseende og materieler blevet udskiftet en del gange. Mindebro ligger for enden af Skolegade og danner i dag bro til Mindebrogade. Tidligere varianter af Mindebroen har dannet bro til Mindegade og Fiskergade.

Den første Mindebro blev opført i begyndelsen af 1600-tallet og førte over åen til en nyanlagt bydel mod syd. Det var en vindebro - en klapbro - der kunne åbnes. Derved kunne skibe lægge til helt oppe ved det nuværende vadested ved Immervad.

Omkring 1730 blev det nødvendigt med en ny bro. Amtmanden Frederik Danneskiold-Samsøe ønskede, at der igen blev etableret en vindebro. Efter havnens ønske blev det en fast bro, idet man mente, at der var plads nok til skibene i det åbne stykke vand fra broen til åens udløb i bugten.

1836: Træbroen

De efterfølgende træbroer over åen ved Mindet var tit i så dårlig forfatning, at det gav alvorlige rystelser, når tungtlastede hestekøretøjer passerede på vej ind og ud af byen. I 1836 blev den sidste træbro opført inden man overgik til nye moderne materialer. Træbroen fra 1836 var 20 fod i bredden. Ved nedbrydning af denne træbro i 1896 skulle ledninger fra gas, vand og telegraf linjer omlægges.

Mindebroen af træ (1836-1896).
Foto: Hammerschmidt, ca. 1890.

1896: Den udsmykkede cementbro

I 1896 tegnede havneingeniør Thorvald Hornemann den første mindebro der skulle opføres i cement. Arbejdet ved opførelsen af den nye Mindebro blev i samlet entreprise overdraget til murermestrene Magnus Nielsen og Alfred Petersen for 24.800 kr. Ved opførelsen afspærredes broen for kørende og ridende, mens der blev opført en midlertidig bro til passage for fodgængere.

I juli 1896 arbejdede et halvt hundrede mænd i to dage ved en udspændt monierbue, med en spændvidde på 36 fod, hvortil der blev tilført 300 tønder cement og 14 kubikfavne grus. Det forekom at arbejdsmændene faldt i vandet ved arbejdet på den nye bro. Den nye bro var funderet på pæle og havde to landpiller i granitbeklædt beton. Fløjmurene var ligeledes betonmure med granitbeklædning. Disse var også forankret på et pæleværk. Broen, der på hver side var omgivet af et smedejerns rækværk, var anlagt med en asfalteret kørebane samt to fortove.

Den nye bro var funktionel, og medførte en forbedring af færdselsforholdene på et meget befærdet sted i Aarhus. Trods funktionaliteten var broen også forsynet med dekorationer, byvåben og fire gaslygter. Broen blev officielt åbnet for trafik den 28. september 1896.

Den cementerede bro fra 1896 blev nedrevet i slutningen af 1930'erne som følge af Åboulevarden's overdækning.

Se også

Litteratur og kilder

  • Tanker i gang om Mindebroerne
  • Aarhus Stiftstidende. Stedlige Efterretninger. Mindebroen ombygges. 14-04-1896.
  • Aarhus Stiftstidende. Stedlige Efterretninger. Den Nye Mindebro. 18-07-1896.
  • Aarhus Stiftstidende. Den Nye Mindebro. 27-09-1896.