Toldbygningen (1753-1809)

Fra AarhusWiki
Toldboden på som den ser ud i dag på sin plads i Den Gamle By

Søbod af bindingsværk, bygget 1753 af købmand samt kongelig vejer og måler Peder Brendstrup, under hvem huset fungerede som byens toldbod. Huset har ligget i Aagade og er – som en søbod – bygget ud i åen på en karakteristisk pælekonstruktion, så havnens skibe kunne sejle helt ind til husets søside og losse varer. Huset er i to stokværk og har karakteristiske luger til indhejsning af varer.

Navnet relaterer til såvel husets brug i Aarhus, hvor det var byens toldbod 1753 – 1809, samt til dets senere funktion i Den Gamle By.

Efter 1809 brugtes huset mest til lager af forskellig slags, en overgang også som cikoriefabrik. Huset blev flyttet til Den Gamle By i 1938.

Huset er i Den Gamle By placeret i Toldbodsgade over for Købmandsgården og bygget ud i åen på pæle. Det rummer i første stokværk vejerbod og toldkontor samt en udstilling om accisen; i andet stokværk er en udstilling om Aarhus Havn. I tredje stokværk var indtil 1985 adgang til Sejlmager- og kompasmagerværksted.

Se også

Aarhus Toldkammer: Oversigt over toldkammerets bygninger 1753-1995.

Litteratur og kilder

  • Første version af artiklen er skrevet af Birgitte Kjær og Bue Beck
  • Købstadsmuseet Den Gamle By. Årbog 1936 og 1937
  • Peter Holm: ”Den gamle By” i Aarhus. Aarhus 1951