Toldbygningen (1753-1809)

Fra AarhusWiki
Indlæser kort...
Aarhus' ældste toldbod i Aagade 14. Fotograf: Hans Andersen Ebbesen, ca. 1900, Aarhus Stadsarkiv.
Toldboden på som den ser ud i dag på sin plads i Den Gamle By

Toldbygningen (1753-1809) var Aarhus' første toldbod, der senere blev genopført i købstadsmuseet Den Gamle By.

Toldbygningen var en søbod af bindingsværk, bygget 1753 af købmand samt kongelig vejer og måler Peder Brendstrup, under hvem huset fungerede som byens toldbod. Huset har ligget i Aagade 14 og er – som en søbod – bygget ud i åen på en karakteristisk pælekonstruktion, så havnens skibe kunne sejle helt ind til husets søside og losse varer. Huset er i to stokværk og har karakteristiske luger til indhejsning af varer.

Navnet relaterer til såvel husets brug i Aarhus, hvor det var byens toldbod i 1753-1809, samt til dets senere funktion i Den Gamle By.

Efter 1809 brugtes huset mest til lager af forskellig slags, en overgang også som cikoriefabrik. Huset blev flyttet til Den Gamle By i 1938, efter at Ministeriet for offentlige Arbejder gav sit samtykke til, at der af havnens midler måtte anvendes 45.000 kr. til flytningen.

Huset er i Den Gamle By placeret i Toldbodsgade over for Købmandsgården og bygget ud i åen på pæle. Det rummer i første stokværk vejerbod og toldkontor samt en udstilling om accisen; i andet stokværk er en udstilling om Aarhus Havn. I tredje stokværk var indtil 1985 adgang til Sejlmager- og kompasmagerværksted.

Se også

Toldbygningen (1753-1809) på Aarhusarkivet

AarhusArkivet krone.png Søg billeder og kilder på AarhusArkivet

Toldbygningen (1753-1809)

Litteratur og kilder

  • Første version af artiklen er skrevet af Birgitte Kjær og Bue Beck
  • Købstadsmuseet Den Gamle By. Årbog 1936 og 1937
  • Peter Holm: ”Den gamle By” i Aarhus. Aarhus 1951
  • Aarhus Stiftstidende. For 1.6 Millioner Kroner Grunde i Riisvangen. 01-04-1936.