Aarhus byvåben

Fra AarhusWiki
Aarhus byvåben. Eksempler af bysegl og byvåben fra 1356, 1672 og nuværende fra 1938

Aarhus byvåben er et af de ældst bevarede fra de danske købstæder. Det kan føres tilbage til tiden omkring 1250 og kaldtes dengang bysegl.

Det ældste bysegl, som er bevaret, er i et dokument fra 24. juni 1356, som dog gik tabt grundet ødelæggelser under anden verdenskrig. Seglet stammer dog fra omkring 1250.

Byseglet har haft forskellige udformninger i sin 750-årige historie. De to tårne mener man skulle symbolisere datidens romanske domkirke, der havde to vestårne.

Derimod har der været tvivl om, hvem de to mænd er. Traditionen siger, at manden med ankeret er Skt. Clemens, byens skytshelgen, medens manden med sværdet skulle være apostlen Paulus, fordi han optræder med et sværd som sit kendetegn. Nogen har dog ment, at de to mænd oprindelig symboliserede to af byens oldermænd – det vi i dag kalder rådmænd.

Måne og stjerne skal formentlig opfattes som udfyldende elementer. Fra slutningen af 1500-tallet til 1800-tallets slutning brugte byen et mærke med tre årer, der undertiden blev gengivet i et hus.

I de ældste bysegl fremgik bynavnet som Arusiensis, der dels blev oversat som ’åre-hus’ og ’byen ved åmundingen’.

Nuværende fra 1938

Det nyeste byvåben er fra 1938, og er tegnet af gravør Friedrich Britze (1870-1956). Det er beskyttet ved bekendtgørelse i Statstidende den 23. juni 1938, hvor det nye byvåben blev beskrevet sådan:

"Et blaat Skjold, med en rød Portal, flankeret af to røde Taarne og et Spir,anbragt Gengivelse af St. Clemens og St. Paulus, klædte i blaa Kjortler. Over Portalen ses en Guldmaane og en syvtakket Guldstjerne og under den en over fire Sølvbølger opdragende rød tindet Mur."

I 2004 fik Aarhus Kommune, af Stadsarkitektens kontor, rentegnet et forenklet bylogo til brug i kommunens tryksager, breve med mere.

Litteratur og kilder

  • Første version af artiklen er skrevet af Leif Dehnits og overført fra Århus Leksikon
  • Kurt Lundskov, Det gamle Aarhus. Historier fra byen, byens historie. 2016 (nuværende tekst)
  • Helge Søgaard: Århus Bys Segl.1954
  • Mere om Friedrich Britze (denstoredanske.lex.dk)