Spanien

Fra AarhusWiki
Skift til: Navigation, Søgning
Området omkring Spanien i 1925


Spanien er i Århus et gadenavn. Den ligger i forlængelse af Strandvejen (den tidligere Hads Herredsvej) mod Dynkarken ved Sønder Allé. Gaden blev anlagt omkring 1800.

Gadenavnet

Gadenavnet Spanien stammer fra starten af 1800-tallet, og har fået navn efter et kontingent spanske soldater, der i 1808 var indkvarteret i byen.

Den ældste jernbanebro, bygget 1862, set fra syd mod Dynkarken ca. 1895.

Året forinden var Danmark igen blevet involveret på fransk side i Napoleonskrigene, der hærgede Europa i de år. I den forbindelse blev en fransk-spansk hær - under ledelse af Jean Baptiste Bernadotte, fra 1818 konge af Sverige-Norge som Karl 14. Johan – sendt gennem Danmark, med Sverige som mål. En mindre del af den hær blev indkvarteret i Jylland – bl.a. i Koldinghus, der brændte ved deres besøg - og i april kom de til Aarhus.

De spanske soldater fyldte godt i den lille by, der i begyndelsen af 1800-tallet havde omkring 4000 indbyggere. Det var eftersigende dem, der introducerede aarhusianerne til cigaretten, og dem, der plantede ramsløgene i Riis Skov; det sidste passer nu nok ikke, for ramsløget har været i Danmark lang tid før.

Spanien set mod Dynkarken. 1905

Indtoget førte bl.a. til en del militært nybyggeri. Der blev opført et nyt vagthus, skanserne mod havet blev udvidet, bl.a. ved Mejlgade, og ”de spanske stalde” blev opført i Polakhaven, der hvor rutebilstationen i dag ligger. Her havde polske hjælpetropper i 1659 søgt ly under svenskernes angreb på byen, og dermed lagt navn til området. Endelig medførte spaniernes indtog en vis omsætning for byens næringsliv; bl.a. hos glarmesteren, der jævnlig måtte skifte ruderne i vagthuset, hvor det gik hedt for sig. Ligeledes i byens arrest var der liv og glade dage. Her måtte indkøbes nye madrasser - formodentlig til arrestforvalterens glæde: han fik et ekstragratiale på 3 skilling for hver spanier han husede.

I august, efter et halvt år, var det forbi. De spanske tropper gjorde oprør mod Napoleon og hans bror Josef, der skulle indsættes som konge i Spanien. Over hals og hoved begav spanierne sig nu af sted fra hele Danmark - fra Aarhus vha. fire skibe, der blev beslaglagt i havnen.

Gadenavnet ses første gang i Aarhus Byråds protokoller i 1828, da Henrik Winderslew købte en grund "paa det saakaldede Spanien" uden for Mindeport (ved nuværende Sønder Allé). Købmand Rasmus Nielsen Malling (1767-1826)erhvervede en række ejendomme her.

Brugen af området

Krydset Jægergårdsgade-Spanien set fra syd, ca. 1925. Bygningen i midten er Aarhus Kalkværks kontorbygning, Spanien 65, opført 1908.

Oprindeligt var området ved det nuværende baneterræn ved Spanien, udset til at være kirkegård. Denne plan måtte dog udsættes på grund af spaniernes indkvartering.

Efter spanierne tog af sted kom industrien til at præge Spanien. I 1850’erne lå her en cikoriefabrik og en sømfabrik, men udviklingen tog for alvor fart 1862 med åbningen af Jyllands første jernbane, mellem Aarhus og Randers. Da blev den første stationsbygning opført, og i forbindelse til den, mellem stationen og Spanien, også det jernbaneværksted, der i 1880 blev til DSB’s Centralværksted. Centralværkstedet blev en af byens største arbejdspladser – i nogle perioder den største – og lagde indtil 2009 beslag på hele den vestlige side af Spanien.

I 1949 var der 1850 ansatte, og en del af dem havde ad- og udgang via Spanien, lige ved jernbanebroen. Den smalle og lave passage under broen, og de ansatte ved Centralværkstedet, gjorde sit til at besværliggøre de trafikale forhold - og lettere blev det ikke af, at der på den anden side af vejen var indgang til Midtkraft, en af byens andre store virksomheder. Efter anlæggelsen af det første gasværk 1855 bredte Aarhus Belysningsvæsen, siden Midtkraft, sig gradvis over området mellem Spanien og havnen. I takt med at byen fik brug for nye energikilder kom elværket til i 1901. I 1935, efter endnu en udvidelse, opslugte belysningsvæsenet helt den lille gade Grønland, der lå mellem Spanien og havnen.

Spanien i dag

Det meste af den industri, der har præget gadens historie, er efterhånden forsvundet. Tilbage står nogle af de gamle bygninger: overfor det nybyggede Aarhus City Tower benyttes belysningsvæsnets gamle kontorbygning, Spanien 19, nu af kommunen, og helt i bunden af Spanien troner Aarhus Kalkværks gamle kontorbygning, på hjørnet til Jægergårdsgade.

En anden markant bebyggelse på Spanien er Badeanstalten Spanien, der blev indviet i 1933. Gaden har endvidere lagt adresse til blandt andet, kul- og koksfirmaet Kampmann, Møller & Herskind og H.A. Langballes Aarhus Kalkværk.

Litteratur

  • Rathlou, Viggo J.v. Holstein: Aarhus. Historisk-topografisk Beskrivelse med Biografier. 1920
  • Sejr, Emanuel: Gamle Århusgader. Anden Samling. 1961