Polakhaven

Fra AarhusWiki

Polakhaven er en ældre betegnelse for området syd for den nederste del af Sønder Allé. Området er i dag (ultimo 2014) hjemsted for Aarhus Rutebilstation.

Polakhaven fik sit navn efter nogle polske hjælpetropper i 1759 havde søgt ly her, under svenskernes angreb på byen.

Under spaniernes besøg i 1808, blev der ved polakhaven opført "de spanske stalde" (Spanien 19, matr. nr. 43).

1. september 1813 blev Assistens Kirkegård (se Den almindelige Kirkegård) indviet på området. Området havde tidligere været ejet af Købmand Jens Nors (købmand Jens Moss), men det viste sig hurtigt, at det ikke var egnet til kirkegårdsjord. Grundvandet stod højt, og fra 1814 blev der brugt store beløb på at dræne det vandholdige område, for at undgå at ligene ’druknede’. Projektet blev opgivet i 1816.