Midtkraft

Fra AarhusWiki

Interessentskab (I/S Midtkraft), oprettet den 1. april 1950 med formålet at producere den nødvendige strøm til anvendelse for det midtjyske forsyningsområde samt den nødvendige varme til brug for fjernvarmeforsyningen i Aarhus Kommune.

Selskabet er etableret af Gudenåcentralens andelshavere, Aarhus Købstadskommune og følgende fire århusianske forstadskommuner:

Den øverste myndighed for interessentskabet udgjordes af en øverste myndighed, et repræsentantskab, bestående af 39 medlemmer, hvoraf Aarhus Kommune skulle vælge 15.

Midtkraft ejede og drev Studstrupværket uden for Aarhus tillige med to decentrale kraftvarmeværker og flere vindmølleparker.

I 2000 blev selskabet fusioneret med fem andre jysk-fynske kraftværksselskaber og ELSAM I/S til virksomheden Elsam A/S. Ved den store energifusion i 2006 blev Elsam A/S overtaget af DONG Energy.


Litteratur & kilder

AarhusArkivet krone.png Søg billeder og kilder på AarhusArkivet

Se arkivalier omhandlende Midtkraft på AarhusArkivet


  • Kommunal Haandbog 1954