Studstrup

Fra AarhusWiki

Satellitby, tidligere landsby i Aarhus Kommune, hører under Skødstrup Sogn.

Historie

Studstrupværket, kraftvarmeværk ved Kalø Vig nord for Aarhus, idriftsat 1968 af Midtkraft til elforsyning af Midtjylland og fjernvarmeforsyning af Aarhus og forstæder. Værket blev ved omorganiseringen af den

Studstrup og Studstrupværket, fotograferet af Ib Nicolajsen i 2018.

jysk-fynske kraftværkssektor i 2000 et værk i virksomheden Elsam A/S, idet ejeren Midtkraft I/S indgik i fusionen.

Beskrivelse i landsbymiljørapporten 1974

Følgende beskrivelse er citeret fra rapporten Landsbymiljø i Århus Kommune 1974.

Klassificering:

Storlandsby.

Geografi og bevoksning:

Studstrup ligger på et fladt terræn ud til Kalø Vig. Enkelte steder, især helt ud mod bugten, er der dog en dejlig udsigt over mod Mols.

Ud mod kysten er byen præget af en del træbevoksning, og en del af den gamle træbevoksning er også bevaret i det nye parcelhuskvarter. I øvrigt er parcelhuskvarteret så nyt, at der her endnu ikke er kommet en højere bevoksning. Mod vest er byen af grænset af skovområder, og alt i alt må byen siges at være præget af en del bevoksning, som absolut fremmer miljøet.

Studstrup 2018, foto: Ib Nicolajsen.

Bygninger & erhverv:

Funktionelt er byen forbavsende ensidig med næsten udelukkende beboelseshuse, hvoraf enkelte endnu benyttes som sommerhuse; Landsbyens komplekser består af 1 gård, 206 beboelseshuse med udhuse og 8 bygninger anvendt som sommerhuse.

Vejnet:

Strudstrup ligger afsides i forhold til gennemgående trafik, og trafikforholdene præger på ingen måde byen. Vejnettet består hovedsageligt af et nyt grenet vejnet i parcelhuskvarteret, men endnu er der enkelte grusede sommerhusveje tilbage. Fortov er almindeligt.

År 1974
Indbyggertal 600
Antal bygning 221 bygninger fordelt på 217 ejendomme
Antal bygninger klassificeret som bevaringsværdige 4
Særkende for landsbyen Stærkt hæmmende på bymiljøet er Studstrupværket med dets høje bygninger, beliggende umiddelbart syd for byen. Til gengæld er byens naturskønne beliggenhed fremmende for miljøet. Den østlige del af byen afgrænses af en kyststrækning, der enkelte steder har form af en skrænt. Dette dejlige naturelement ligger dog for perifert til at kunne præge byens miljø i ret høj grad.

Kilde: Landsbymiljø i Århus Kommune 1974. Geografisk Institut, Aarhus Universitet.

Mappe i materialesamlingen Landsbymiljø i Århus Kommune 1974, Aarhus Stadsarkiv.

Litteratur og kilder:

Landsbymiljø i Århus Kommune 1974. Geografisk Institut, Aarhus Universitet.

Mappe i materialesamlingen Landsbymiljø i Århus Kommune 1974, Aarhus Stadsarkiv.

Historisk Samfund for Århus Stift: http://www.historisk-samfund-aarhus.dk/artikler

http://www.8541.dk/visit-8541/egnsarkivet