Aarhus City Tower

Fra AarhusWiki
Indlæser kort...
Aarhus City Tower.
Foto: Phillip Fangel, 28-08-2019
Aarhus City Tower hører til den bygningshistoriske kategori:
Erhvervsbygninger

Aarhus City Tower er et højhus beliggende på Værkmestergade 2 mellem Spanien og hovedbanegårdens østlige jernbaneterræn. Aarhus City Tower befinder sig desuden på strækningen for den historiske havnefront. Den 94 meter høje bygning blev opført i perioden 2011-2014, og erstatter rester af DSBs gamle centralværksted. Ved bygningens opførelsen var højden kun overgået af domkirkens tårn og spir, der er 96m højt. Højhuset er tegnet af arkitektfirmaet Arkitema Architects, og blev opført af projektudviklingsfirmaet KPC.

Aarhus Kommune godkendte i september 2011 en ny lokalplan, der banede vejen for det store højhus.

Miljøbeskrivelse

Den historiske havnefront er dannet i takt med havnens udvikling fra åhavn til industriel kysthavn, byens fysiske udvidelse mod både nord og syd, landfyldninger til havnearealer samt den gradvise befolkningsforøgelse igennem 1800-tallet.

Havnefronten består hovedsageligt af østvendte bygninger med front mod Aarhusbugten. Den historiske strækning kan i store træk siges at gå fra SkansepalæetStrandvejen i syd til Skovvejen i nord. De fleste af bygningerne langs havnefronten blev opført fra midten af 1800-tallet (og især efter 1870) til de første årtier af 1900-tallet.

Havnefrontens bygninger og tilstødende områder kan i sin udstrækning opfattes kompakt og omsluttende som en bevidst konstrueret mur. Den lettere kurvede strækning har med sine mange etagebygninger historisk set udgjort en særlig fysisk adskillelse mellem bykernen og vandet, men på samme tid åbner den karakteristiske front sig også som en slags indgangsport for byens gæster fra vandsiden. Som i mange andre kystnære byer har også havnefronten i Aarhus været kendetegnet ved et særligt bymiljø, der trækker spor til det maritime, det rå og det industrialiserende Aarhus. I dag er størstedelen af den historiske havnefronts bygninger præget af at ligge i anden række med et udsyn til større havneudvidelser, den nye offentlige transportform Letbanen, en nyere omdannelse af de bynære havnearealer samt en fremtrædende fredeliggørelse af de gamle havnekajer.

Arkitektonisk er bygningerne fra havnefrontens anlægsfase domineret af bastioner som Skansepalæet og Mejlborg, domiciler for fremtrædende virksomheder såvel som patricierboliger og større etageejendomme. Mod nord og syd er der også indslag af mere beskedne byhuse. Alle har front mod havet.

Den samlede strækning byder på en helt særlig identitet, der fortæller historien om en by, der er vokset i takt med havnens betydning. Nye tider og nye måder at benytte havnen og havet kombineret med udflytningen af den bynære industrielle havn har betydet et væsentligt fald i maritime forretninger. Hvor der tidligere var den ene skibshandel, knejpe og sømandsrelaterede gesjæft efter den anden, er havnefronten i dag blevet mere konventionel og etableret som en del af samlet moderne by.

Miljøbeskrivelsen af den historiske havnefront indgår som en del af EU Interreg-projektet WaVE, som Aarhus Stadsarkiv tager del i. Projektet sætter et øget fokus fysiske kulturmiljøer ved vandet. Deltagere fra seks lande undersøger kulturarvens betydning for identitet, vækst og investeringer. Aarhus Stadsarkiv har peget på tre områder i Aarhus: åstrækningen, den tidligere industrihavn og den historiske havnefront.

Aarhus City Tower på Aarhusarkivet

AarhusArkivet krone.png Søg billeder og kilder på AarhusArkivet

https://www.aarhusarkivet.dk/search?locations=155581

Kulturmiljøer ved vandet

Wave logo til boks v2.png WaVE Kulturarvsområde

Aarhus City Tower ligger på en del af WaVE kulturarvsstrækningen Den historiske havnefront.

Litteratur og kilder

  • Aarhus Stiftstidende. Byggeriet er i gang på byens nye skyskraber. 02-12-2011.