Viggo Ludvig Rahr (1858-1931)

Fra AarhusWiki
Viggo Ludvig Rahr

Købmand Viggo Ludvig Rahr medlem af Aarhus Byråd 6. januar 1903 - 22. december 1910 for Højre.

Født 2. oktober 1858 i Århus, død 4. november 1931 i London.

Forældre: købmand Edwin Friedleif Rahr og hustru Nielsine Ølgaard Margrete Hedevig Kampmann. - Gift 28. marts 1881 med Mary Lamont, født 13. april 1859 i Skotland, død 21. september 1932 i London. Fætter til Hack Kampmann på moderens side.

Karriere

Viggo L. Rahr tog som ganske ung til England og Skotland, hvor han gennemgik en grundig handelsuddannelse. Efter 11 års ophold i udlandet vendte han hjem og oprettede i 1887 en forretning i jernbranchen, samtidig med at han hjalp sin far, købmand Edw. F. Rahr, i dennes forretning i samme branche. I 1893 blev de to forretninger sluttet sammen under firmanavnet Viggo L. Rahr. Firmaet gennemgik en stor udvikling; store, nye lagerbygninger blev opført, og omsætningen steg betydeligt; en filial blev i 1896 oprettet i Esbjerg. Rahr blev i kraft af sin forretnings store omfang en indflydelsesrig mand i Århus. Fra 1895 var han i bestyrelsen for Århus Handelsforening, fra 1908 til 1910 dens formand. Endvidere var han 1909-11 i bestyrelsen for Den jyske Handelsstands Centralforening og 1897-1901 kasserer, 1901-11 formand for Århus Kjøbmænds Hjælpekasse. Han var tillige medlem af udstillingsrådet for Landsudstillingen i 1909.

Nedtur

Fejlslagne spekulationer, kautionsforpligtelser og et efter datidens forhold meget stort privatforbrug satte omkring århundredskiftet Rahr i økonomiske vanskeligheder. I december 1910 blev han erklæret fallit, i januar 1911 blev forretningen solgt, og samme måned blev Rahr arresteret, sigtet for omfattende bedragerier. Han blev i oktober 1911 idømt forbedringshusarbejde. I juni 1912 blev han benådet og udvandrede til England. Han bosatte sig i London, hvor han etablerede en forretning i metalvarebranchen, som han drev til sin død. Rahr var medlem af byrådet fra 6. januar 1903, til han den 22. december 1910 trådte ud på grund af sin fallit. Især for Århus havn viste han i byrådsarbejdet stor interesse, men han var i øvrigt ikke meget talende i byrådet. Han nøjedes med »træt at hæve sig i armstolene ved afstemningerne«, men tog han endelig ordet, vakte »hans kendte halvanden minuts taler« mere opmærksomhed end andre medlemmers »kvarterlange indlæg«.  

Medlem af eller byens repræsentant i ...

Litteratur og kilder

  • Første version af artiklen er efter aftale overført fra web-opslagsværket "Borgere i byens råd", som Byrådssekretariatet tidligere publicerede på kommunens hjemmeside.
  • Ole Degn og Vagn Dybdahl: "Borgere i byens råd - Medlemmer af Århus bys borgerrepræsentation og byråd, 1838-1968"; Udgivet af Århus byhistoriske Udvalg, Universitetsforlaget i Aarhus, 1968. Bestil materiale