Edwin Friedleif Rahr (1815-1905)

Fra AarhusWiki
Edwin Rahr ca. 1870

Købmand, Etatsråd Edwin Friedleif Rahr

Født 27. oktober 1815 på Haraldskær ved Vejle. Døbt Edvin Fredlef Rahr1) . Død 21. april 1905, Aarhus.


Privatliv

Søn af møller Johannes Ditlev Rahr (1778-1864) og Charlotte Amalie Ussing (1782-1834). Gift 1853 med Nielsine Ølgaard Margrete Hedevig Kampmann (1828-1909).

Ud af en gammel købmandsslægt der generation efter generation drev handel. Hans fader var den eneste til at gå i en anden retning. Bedstefaderen var f.eks. en anset købmand og rådmand i Ribe. Familien blev regnet tilbage til landsbyen Roager i Sønderjylland, formentlig også deraf navnet ”Rahr”.

Far til blandt andre Viggo Ludvig Rahr (1858-1931).

Forretninger

I 1841 indgik han kompagniskab med købmand Ingwersen, og 27. november oprettede de en købmandsforretning under navnet Ingwersen og Rahr i Vestergade. Ingwersen trak sig 1. oktober 1843 tilbage fra virksomheden, som Edwin Rahr egenhændigt overtog, den primære handelsvare blev hurtigt herefter jern.

I 1856 solgte Edwin Rahr gården på Vestergade og flyttede forretningen til Mindegade 4 i ejendommen Trods Katholm, som han erhvervede sig af brændevinsbrænder Søren Thomsen. Herefter skiftede virksomheden karakter til udelukkende at være en jernforretning. Han drev selv forretningen indtil 1893, hvor han i en alder af 78 år trak sig tilbage og overlod forretningen til sønnen Viggo Ludvig Rahr (1858-1931). Forretningen blev senere drevet videre under navnet Rahrs tekniske Forretning A/S.

Edwin Rahr og Aarhus

Udover at være en driftig forretningsmand blev Edwin Rahr også en kendt person i Aarhus. I 1862 var han en af hovedmændende af stiftelsen af Aarhus Handelsforening. Udover det var han bl.a. fra 1. juli 1865 medstifter og medlem af den første bestyrelse af det Aarhus-Københavnske Dampskibsselskab og blev 13. januar 1868 indvalgt i den foreløbige bestyrelse for Det jydsk-engelske Dampskibsselskab, som han også var medstifter af. I 1871 var han med til at stifte Aarhus Privatbank og på dennes stiftende generalforsamling blev han 15. august 1871 indvalgt i repræsentantskabet ligesom han var værge for Aarhus Domkirke fra 1859 til 1873. I forbindelse med Edwin Rahr og hustruens sølvbryllup 19. juli 1878 skænkede de også et orgel til Brabrand kirke. Ved hans død som 89-årig havde han da også både opnået at titlen etatsråd samt Ridder af Dannebrog. Edwin Rahrs Vej er opkaldet efter ham.

Kilder

<mapframe text="" width=350 height=200 zoom=15 latitude=56.153845 longitude=10.209944> {

 "type": "Feature",
 "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [10.209944, 56.153845] },
 "properties": {
   "marker-symbol": "marker",
   "marker-size": "medium",
   "marker-color": "0050d0"
 }

} </mapframe>