Thorkel Luplau Møller (1868-1946)

Fra AarhusWiki
Thorkel Luplau Møller. Tegning af Ebba Wittrup, 1930.

Arkitekt Thorkel Luplau Møller (født 28. juli 1868 i Sorø – død 21. december 1946 i Aarhus) var en markant "Aarhusarkitekt" med adskillige storslåede bygningsejendomme bag sig.

Thorkel Møller var uddannet murer og fik sin eksamen i 1890. I 1890 begyndte han på arkitektuddannelsen på Kunstakademiet i København, hvorfra han blev færdig i 1898. Fra 1897-1900 rejste han en del i Tyskland og Italien.

Han var ansat hos arkitekt Hack Kampmann og arkitekt Martin Nyrop. Sammen med Nyrop var Møller med under opførelsen af Københavns Rådhus. Hos Kampmann var han med under opførelsen af Aarhus Teater. I 1900 blev han ansat som arkitekt ved Jydske Landboforening. Herefter blev han selvstændig, og havde i en periode omkring 1903 tegnestue med ovenlysvinduer i Klostergade 10 i det centrale Aarhus. Møller var fra 1930-1936 formand for "Private Arkitekters og Raadgivende Ingeniørers Forbund", der var grundlagt i 1927. Sideløbende med hans arbejde som arkitekt var han fra 1924 til sin død i 1946 tilsynsførende ved Marselisborg Slot.

Møllers arkitektoniske stil var præget af stilarterne nationalromantik og senere nybarok. Det var desuden vigtigt for Thorkel Møller at få lokale håndværksmestre til at indse værdien af at arbejde med arkitekter.

Thorkel Møller stod bag tegningerne til mange forskelligartede bygningsprojekter, herunder større boligkaréer, mindre ombygninger, herskabelige villaer samt etageejendomme.

Ny jydske Kjøbstads-Creditforenings bygning ved Aaboulevarden blev opført i 1912 efter tegninger af arkitekterne Thorkel Møller og Eggert Achen. Foto: Aarhus Kommunale Værker, 1938.
Administrationsbygning og direktørbolig for Aarhus elektriske Sporvejsselskab på Dalgas Avenue 54. Luftfoto: Sylvest Jensen.

Privatliv

Møller blev gift med Elise Bodil Gelbjerg Hansen i 1903. Elise døde i 1922, hvorefter Møller i 1927 giftede sig for anden gang. Hans anden hustru var Ebba Wittrup Nielsen.

Bygningsoversigt

Grundlaget for nedenstående bygningsliste stammer fra Thyge Klemanns "Arkitekter i Aarhus". Listen er ikke udtømmende.

Øvrige opførte bygninger i Aarhus

Thorkel Møller på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Søg billeder og kilder på AarhusArkivet

Thorkel Møller

Litteratur og kilder