Vestergade 47

Fra AarhusWiki
Vestergade 47
Vg47.jpg
Vestergade 47 med restauranten Kiin Kiin. Foto: Ib Nicolajsen, 2022. Aarhus Stadsarkiv.

Indlæser kort...

Detaljeret information
Adresse
Adresse Vestergade 47 Matrikel nr. 472A, Aarhus Bygrunde
Bygning
Type Etageejendom Opført 1600
Bevaringsværdi
SAVE værdi: Værdi 5 (2012) [1]
(skala fra 1-9)
Kulturmiljø
Vestergadekvarteret
Baggården til Vestergade 47 med hejseværk. Foto: Poul Pedersen, 1968. Aarhus Stadsarkiv.

Vestergade 47 er en adresse på Vestergade i Aarhus.

Oprindelig var det en stor købmandsgård, der har virket som sådan både i 1700-tallet og i 1800-tallet. Det elleve fag lange forhus kendes tilbage til en auktionsforretning i 1734, hvor ejendommen tilfaldt smakkeskipper Søren Baltzersen Kryssing. Hans far Baltzer Hansen Kryssing havde været ejer af gården et tiår tidligere.

Købmand Ole Broeberg (1739-1775) ejede gården indtil sin død, hvorefter enken Maren Knudsdatter Hiort stod med denne og 6 børn. De følgende ejerskaber afhang af hvem hun giftede sig med. Købmandsgården fulgte med ved giftermålet. Hendes nye ægtefælle blev Knud Nielsen Bech (1752-1785). Han var født i en købmandsfamilie i Aarhus.

Han "Vandt Borgerskab som Kiøbmand med Korn og Tømmerhandling samt anden Grove Vahre, Allen Kram undtagen" i 1775. Samme år giftede han sig med ovennævnte enke Maren Knudsdatter Hiort, der imidlertid døde året efter. Han måtte have en anden hustru til at hjælpe med pasning af de seks børn. Han så til modsatte side af gaden, og i 1779 giftede han sig med Mette Jensdatter Hasle, der var datter af avlsmand Jens Sørensen Hasle i Vestergade 56.

Kort glæde

Glæden varede kun nogle få år, da Knud Nielsen Bech døde i 1785. Året efter giftede enken Mette Jensdatter Hasle sig med "Velædle Kiøbmand Ole Gylling, der i mange Aar haver sadt Enke Mand". Ole Gylling (1730-1799) havde en købmandsgård i Mejlgade, hvorfor han i 1791 afhændede Vestergade 47 til avlsmand Christen Rasmussen Lyngbye (1755-1823). Efter en periode som bylandbrug blev den igen i 1809 købmandsgård.

Den næste ejer blev købmand Søren Jensen Schmidt (1766-1815). Han var født i Aarhus og havde i 1794 taget borgerskab som købmand. Han blev gift anden gang med "Søster til hans sidst afdøde Kone" Ane Pedersdatter Herskind (1780-1834). Hun videreførte købmandshandelen i et tiår. Ved sin død i 1834 levede hun af sine midler i Vestergade 22.

Købmand Sabroe overtager

I 1835 overtog købmand Peter Mouritz Sabroe (1795-1865) stedet. Han var født i Christiania (Oslo) i Norge og havde i 1820 erhvervet borgerskab. Året før var han blevet gift med Mette Kirstine Agerup, hvis far var bosiddende i Studsgade.

Sabroe etablerede sig først i Mejlgade og i 1835 erhvervede han ejendommen i Vestergade, dog uden at flytte dertil, hvorfor den blev lejet ud. Efter et par år annoncerede han ejendommen til salg, men uden resultat. Sabroe var medlem af borgerrepræsentationen fra 1841 til 1847.

Han forsøgte igen i 1842 at sælge ejendommen, men nu som opbudsbo, fordi der var så meget gæld, at den ikke kan betales. I 1851 døde hans hustru og i 1855 lod han indbo gå på auktion i Studsgade. Han flyttede til Mollerup ved Silkeborg, hvor han ernærede sig som spækhøker til han døde i 1865.

Ændring af facaden

Købmandsgården var i 1843 blevet overtaget af købmand og rådmand Jens Poulsen Hald (1787-1849), der ejede den til sin død i 1850. Straks efter købet lod Hald det oprindelige stokværksfremspring i facaden rykke tilbage til facadeplanen. Garver Vilhelm Flach købte i 1852 gården som en investering og havde den til 1856, hvor han solgte den til gæstgiver Niels Jensen (1819-1897) som havde ejendommen i tyve år.

Da Jens Berthelsen (1831-1898) købte ejendommen i 1874, blev den igen købmandsgård. Han var gårdmandssøn født i Vittarp ved Outrup nordvest for Varde. Da købmand Jens Berthelsen i 1890 solgte købmandsgården til sin efterfølger skrev han i avisen at den førte kolonial- og produktforretning var overdraget til købmand Carl Jacob Christensen (1861-1946), "hvorimod jeg vedbliver som forhen at drive mit agentur i akvavit og brændevin for De danske Spritfabrikker i Aalborg og Aarhus". Carl Jacob Christensen drev forretningen til 1911, hvorefter familien flyttede til Falstersgade.

Mejeri i bagbygningen

Bagbygningen blev i 1916 ombygget og indrettet til mejeriet Jydsk Mælkekompagni efter tegninger af murermester Rasmus Hviid. Mælkekompagniet var ejet af mejeriejerne Aksel Thuesen og Anton Rasmussen med Henrik Pogager Clemmensen (1883-1939), der var født i Vinding som mejerist.

Han indtrådte senere i ejerkredsen. Mejeriet var i drift indtil 1959, hvor det blev opkøbt af Mejeriet Enigheden og nedlagt. Mejeriet havde eget tankanlæg på grunden, hvilket var praktisk for næste ejer, autoudlejer Sv. E. Rasmussen, der havde stedet fra 1962 til 1975. Da udlejningen fandt sted fra Vestergade 47 blev selskabet for udlejning af biler kendt under 47-biler. Selskabet var virksomt fra 1964 til 1972.

I 2019 åbnede thairestauranten Kiin Kiin Aarhus deres første restaurant i Aarhus her. En del af ombygningen har været en rigtig hyggelig gårdhave med plads til 40 spisende. Ligeledes er take-away en stor del af Kiin Kiins koncept.

Restaurationer i Vestergade 47

  1. Bevillingshaver: frk. Jørgine Mikkelsen.
  2. 1917-1922: Bestyrer Mogens Mogensen.
  3. 1922-1929: Hans Nielsen. Det er usikkert, hvorvidt han fungerede som bestyrer eller restauratør.
  4. 1929-1934/1935: A. Nielsen. Det er usikkert, hvorvidt han fungerede som bestyrer eller restauratør.
  5. 1934/1935-?: Julius Petersen. Det er usikkert, hvorvidt han fungerede som ejer eller bestyrer.
  1. 1940-?: M.F. Madsen. Det er usikkert, hvorvidt han fungerede som restauratør, ejer eller bestyrer.

Vestergade 47 på Aarhusarkivet

AarhusArkivet krone.png Søg billeder og kilder på AarhusArkivet

https://www.aarhusarkivet.dk/search?q=Vestergade+47

Litteratur & kilder

Henvisninger