Jens Poulsen Hald (1787-1849)

Fra AarhusWiki
Skift til: Navigation, Søgning

Jens Poulsen Hald, Født 1787 i Høbjerg sogn, Viborg amt, død ca. 6. juni 1849 i Aarhus.

Han var Købmand og i borgerrepræsentationen fra d. 2. april 1838 - ca. d. 24. maj 1843. Endvidere var han viceformand d. 2. april 1838 til d. 31. dec. 1839 og rådmand fra d. 24. maj 1843 til sin død i 1849.

Jens Poulsen Hald var barn af sognepræst Lauritz Jacob Hald og Anne Marie Grønbech. Jens Pulsen Hald blev gift d. 6 maj. 1829 med Maren Gjeding (døbt d. 5. nov. 1790 i Aarhus, død d. 12. dec. 1844 i Aarhus) i Aarhus domsogn. Maren Gjeding var datter af købmand af Laurits Thomasen Gjeding og hustru Johanne Jensenius.

Jens Poulsen Hald tog borgerskab i Aarhus d. 12. nov. 1810 som købmand. Hans forretning lå i Mejlgade, indtil han flyttede den til Vestergade i 1816. På denne gade opkøbte han også flere ejendomme med tiden. Ved sin død i 1849 efterlod han sig et brændevinsbrænderi, en tømmerplads og en bygning, der bestod af pakhus og stalde i forlængelse.

Hald blev I 1815 og 1820 rodemester, i 1819 var han assistent ved indkvarteringsligningen og var stokkemand fra 1824 og til 1825. Dernæst var han i nogle år overformynder og i 1833 takserborger. Han blev også i 1816 blev udnævnt til premierløjtnant ved borgerbevæbningens 2. afdeling. Yderligere var han medlem af Kronprinsens klub.

Litteratur og Kilder

Borgere i byens råd. Medlemmer af Aarhus bys borgerrepræsentation og byråd, side 78