Jens Poulsen Hald (1787-1849)

Fra AarhusWiki

Købmand Jens Poulsen Hald medlem af Aarhus Borgerrepræsentation 2. april 1838 - ca. 24. maj 1843. Viceformand 2. april 1838 - 31. december 1839. Rådmand fra 24. maj 1843 til sin død.

Født 1787 i Høbjerg sogn, Viborg amt, død omkring 6. juni 1849 i Aarhus.

Forældre: Sognepræst Lauritz Jacob Hald og hustru Anna Marie Grønbech. Gift 6. maj 1829 i Aarhus domsogn med Maren Gjeding, døbt 5. november 1790 i Aarhus, død 12. december 1844 i Aarhus, datter af købmand, eligeret borger Laurits Thomasen Gjeding og hustru Johanne Jensenius.  

Karriere

Jens Poulsen Hald tog borgerskab i Aarhus 12. november 1810 som købmand. Hans forretning lå i Mejlgade, indtil han flyttede den til Vestergade i 1816. På denne gade opkøbte han også flere ejendomme med tiden. I perioden 1848-1849 opførte han en ny stor købmandsgård i gaden (i dag Vesterport 8). Han døde dog i 1849 - samme år som den nye gård stod færdig og efterlod sig blandt andet brændevinsbrænderi, en tømmerplads og en bygning, der bestod af pakhus og stalde i forlængelse.

Hald blev I 1815 og 1820 rodemester, i 1819 var han assistent ved indkvarteringsligningen og var stokkemand fra 1824 og til 1825. Dernæst var han i nogle år overformynder og i 1833 takserborger. Han blev også i 1816 blev udnævnt til premierløjtnant ved borgerbevæbningens 2. afdeling. Yderligere var han medlem af Kronprindsens klub.

Litteratur og Kilder