Mejeriet Enigheden

Fra AarhusWiki

Arbejdernes Fællesorganisation stod bag planerne om at etablere mejeriet Enigheden. Af initiativtagere kan nævnes: maskinarbejder, folketingsmand Leonhard Hansen, fagforeningsmand Christen Jensen og elektriker Sigvald Nielsen.

Da aktieselskabet var stiftet den 18. oktober 1936, valgtes Leonhard Hansen som formand og til næstformand Christen Jensen. I øvrigt valgtes elektriker, byrådsmedlem Sigvald Nielsen, direktør A. Andersen og landsretssagfører J.C. Hald.

Mejeriet Enigheden startede i 1977 et samarbejde med Mejeriselskabet Danmark og F.D.B. om Danmælk, som skulle producere surmælksprodukter til brugsforretningerne. Samarbejdet med såvel F.D.B. som Mejeriselskabet Danmark ophørte 1978. Ligesom et sideløbende samarbejde med Centralmejeriet ophørte med Centralmejeriets fusion med Mejeriselskabet Danmark. Enigheden omdannedes i 1991 til et holdingsselskab.

Adresse: Graham Bellsvej 3, Skejby, 8200 Århus N.

Litteratur og kilder

  • Første version af artiklen er skrevet af Annelise Ledet og overført fra Århus Leksikon