Leonhard Hansen (1887-1956)

Fra AarhusWiki
Leonhard Hansen

Maskinarbejder, senere forretningsfører, folketingsmand Leonhard Hansen, medlem af Aarhus Byråd 11. januar 1923 - 31. marts 1932 for Socialdemokratiet.

I 1932 forlod Hansen byrådet, da han blev valgt ind i folketinget. Fra 1950 var han medlem af Finansudvalget.

Født 18. juni 1887 i Grenå, død 4. december 1956 i Aarhus. Forældre: redaktør Peter Hansen og hustru Frandsine Seerup. Gift 29. oktober 1911 i Randers med Jenny Marie Jønsson, født 23. maj 1888 i Randers, datter af brændevinsbrænder Peter Jønsson.

Opvækst og karriere

Leonhard Hansen voksede op i et politisk aktivt hjem. Faderen Peter Hansen var redaktør og havde derigennem kontakt til personligheder som Peter Sabroe og Frederik Borgbjerg, og det var derfor naturligt, at han allerede som ung tog ivrigt del i organisationsarbejdet inden for arbejderbevægelsen.

Leonhard Hansen blev udlært som maskinarbejder og arbejdede en overgang på blandt andet Frichs fabrikken.

I 1917 blev han valgt ind i De samvirkende Fagforbunds repræsentantskab og blev formand for Smede- og Maskinarbejdernes Fagforening, en post han besad til 1945.

Hansen i byrådet

I 1923 blev Leonhard Hansen medlem af byrådet for Socialdemokratiet. Fem år senere blev han formand for Socialdemokratisk Forbund i Aarhus midtkreds, og samme år overtog han også formandsposten i Arbejdernes Fællesorganisation i Aarhus. Hansen tilhørte partiets venstrefløj og kom blandt andet til at stå bag Mejeriet Enigheden stiftelse i 1936.

Medlem af eller repræsenteret i

 • Bestyrelsen for Teknisk Skole 1922-38
 • Lønudvalget 1923-25
 • Udvalget for andragender 1923-25
 • Udvalget for fattigvæsenet 1923-25
 • Udvalget for skovene og Marselisborg Gods 1923-32
 • Forsørgelsesudvalget 1925-32
 • Brandkommissionen 1925-32
 • Repræsentantskabet for Mindeparken 1926-32
 • Udvalget for belysningsvæsenet og sporvejene 1928-32
 • Repræsentantskabet for Aarhus Teater 1928-33
 • Universitetssamvirket 1929. Bestyrelsen for Købstadmuseet Den Gamle By 1929-45
 • Bestyrelsen for amtsarbejdsanvisningskontoret 1933-40
 • Leder af Folketeatret 1937
 • Medlem af finansudvalget fra 1950

Litteratur og Kilder