Laurits Sigvald Nielsen (1898-1954)

Fra AarhusWiki
Laurits Sigvald Nielsen

Elektriker Laurits Sigvald Nielsen, medlem af Aarhus Byråd 12. december 1935 - 31. marts 1937, igen 1. august 1940 - 1. juni 1949 for Socialdemokratiet.

Født 25. maj 1898 i Aalborg, død 3. januar 1954 i Aarhus. Gift 27. september 1924 i Åby sogn, Aarhus amt, med syerske, senere kollektrice Lykke Vaaben Hansen, født 9. juni 1902 i Svendborg, død 22. august 1966 i Aarhus.

Karriere

Sigvald Nielsen blev født i Aalborg, men allerede da han var et par år, rejste forældrene til Aarhus, hvor han kom til at tilbringe hovedparten af sit liv. Efter sin skolegang kom han i elektrikerlære hos Marius Nielsen i Vestergade og blev udlært i efteråret 1917.

Fagforeningslivet

I sine første svendeår rejste Nielsen meget rundt i Jylland og havde da ikke tid til at give sig af med den faglige og politiske arbejderbevægelse. Men i begyndelsen af 1920'erne groede han fast i Aarhus og tog snart aktivt del i sin fagforenings problemer. I 1923 blev han kasserer, og fra 1934 beklædte han posten som lønnet formand og kasserer. Inden han blev formand, havde han fået sæde i forretningsudvalget for Arbejdernes Fællesorganisation i Aarhus og allerede i 1926 var han kommet i elektrikerforbundets hovedledelse, hvor han fra 1934 fik sæde i forretningsudvalget. Hovedparten af disse hverv bevarede Nielsen livet igennem. Det faglige arbejde havde hans store interesse.

Politik

Som socialdemokrat kom Nielsen også til at deltage i det kommunalpolitiske liv. Han sad i bestyrelsen for den kommunale hjælpekasse fra 1929 til 1933, da den ophævedes. I den sidste del af perioden var han næstformand. I december 1935 fik han sæde i byrådet som suppleant for Holger Eriksen, der var blevet folketingsmedlem. Ved valget i 1937 gled Nielsen ud men kom ind igen som suppleant i august 1940 ved G.V. Jaquets død. I juni 1949 trådte han ud af byrådet for helt at hellige sig sine fagforeningsinteresser. På dette tidspunkt havde han forladt fællesorganisationens forretningsudvalg.

Nielsens andre poster

Nielsen havde også andre tillidshverv. Han var i 1938 medstifter af og første formand for Byggefagenes Kooperative Landssammenslutning. Han var endvidere i mange år medlem af bestyrelsen for Socialdemokratisk Forenings nordre kreds og af Demokratens Kontrolkomité, og han blev formand for kontrolkomiteen efter H.P.Christensen. Nielsen var "en af dem, der gik hårdt på. Man lever kun en gang, sagde han, og lod ingen i tvivl om, at han var til sinds at få det mest mulige ud af livet". Han døde 55 år gammel efter at have været syg et års tid, og efter, kort forinden, at have nedlagt sin formandspost i fagforeningen.

Medlem af eller byens repræsentant i...

Litteratur og Kilder