Georgius Valdemar Jaquet (1883-1940)

Fra AarhusWiki
Georgius Valdemar Jaquet

Arbejdsmand Georgius Valdemar Jaquet, medlem af Aarhus Byråd 1.april 1933 og - 24. juli 1940 for Socialdemokratiet.

Født i Aarhus 27. juni 1883, død i Aarhus 24. juli 1940. Forældre: Arbejdsmand Henrik Edvard Jaquet og hustru Else Marie Andersen. Gift 8. januar 1910 i Aarhus med Alma Marie Christine Sørensen, født 20. november 1880 i Aarhus, død 25. marts 1949 i Aarhus, datter af arbejdsmand Mads Sørensen og hustru Ane Dorthea Jensen.

Karriere

Efter sin skolegang og konfirmation kom Jaquet i lære hos sadelmagermester J.F. Berg i Frederiksgade, men uddannelsen blev ikke gennemført. Fra 1902 til 1907 var Jaquet karl og lagerist hos en købmand Rasmus Baden i Fredensgade, en bagermester og en ostegrosserer, inden han i 1907 blev arbejdsmand ved DSB's Centralværksted i Aarhus, hvor han arbejdede resten af sit liv.

Foreningslivet

På grund af ulykkelige forhold i barndomshjemmet blev Jaquet allerede 1900 medlem af afholdsforeningen Aurora og 1908 af Aarhus socialdemokratiske Afholdsforening. Omkring 1920 var han medlem af bestyrelsen for denne forening. Jaquet forblev afholdsmand til sin død.

I en anden del af foreningslivet kunne man finde ham som medlem i to perioder for Arbejdsmændenes Fagforening DSB, første gang fra 1909 og til 1911 og anden gang fra 1913 og til 1921, i denne forening blev han i 1915 næstformand.

Politik

Jaquets kommunalpolitiske arbejde begyndte 1913 i Ligningskommissionen, hvor han i 1922 blev næstformand og i 1931 formand. I begyndelsen af 1920'erne var han medlem af bestyrelsen for Socialdemokratisk Forbund i Aarhus, og da dette i 1924 blev delt i tre partiforeninger, blev Jaquet kasserer i foreningen for søndre kreds. Dette hverv bestred han med stor dygtighed til sin død. I 1933 blev han indvalgt i byrådet på den socialdemokratiske liste og udtrådte i den forbindelse af ligningskommissionen. Ligningsarbejdet genoptog han i 1939, da han blev medlem af Aarhus Skatteråd.

I byrådet, hvor han sad til sin død, fik Jaquet straks sæde i en række socialt prægede udvalg og bestyrelser.

Det var sjældent, han tog ordet i byrådssalen. Den politiske taktik var aldrig Jaquets sag, endsige hans interesse.

Jaquet var medlem af repræsentantskabet for Aarhus Idrætspark og fra 1938 af forretningsudvalget. Dette arbejde interesserede ham, og det var foran indgangen til Cykelbanen, hvor han ville overvære åbningen af byens nye cykelbane, at han døde, ramt af et hjerteslag.

Medlem af eller byens repræsentant i...

Litteratur og Kilder