Ligningskommissionen

Fra AarhusWiki

Ligningskommissionen blev oprettet i henhold til lov nr. 87 af 25. marts 1933 med ændringer af 18. februar 1937 og 27. maj 1950 om købstadskommunernes styrelse, § 24 og blev således en del af den kommunale administration. Kommissionens medlemmer blev udvalgt af Aarhus Byråd og arbejdede med beregning af skat til staten og klager i forbindelse med afgørelser i Skatteforvaltningen.

Selve ordet ligning er en henvisning til "Ligningsloven", eller "Bekendtgørelse af lov om påligninger af indkomstskat til staten”, som omhandlede skattebetaling af indkomst til staten.

Ligningskommissionen blev afskaffet i 1990 og delvist erstattet af Skatteankenævnet.

Kilder