Kong Christian IX børnehjem

Fra AarhusWiki
Chr. IX's Børnehjem i 1909. Ukendt fotograf, Den Gamle Bys billedsamling.

Den socialt engagerede politiker og redaktør Peter Sabroe tog hånd om mange tragiske børnesager. Han var med sit engagement stærkt medvirkende til, at Danmarks første børnelov blev vedtaget i 1905 – en lov som Aarhus Byråd tog meget bogstavelig.

Året efter børnelovens indførelse døde Kong Christian lX, og et byrådsudvalg blev nedsat til at udarbejde et forslag til, hvordan man kunne ære den afdøde konge og sætte ham et synligt minde. Udvalget, som også Peter Sabroe deltog i, indstillede, at man oprettede et børnehjem bærende Kong Chr.lX’s navn, hvilket byrådet straks vedtog.

Byrådet skænkede en grund til byggeriet i Finsensgade, (nuværende Peter Sabroes Gade) – en placering man fandt hensigtsmæssig, da børnene skulle ud på landet, ud i den friske luft. Endvidere bevilgede man et beløb på 10.000 kroner og rettede herefter henvendelse til byens borgere om at yde bidrag til byggeriet. I alt blev cirka 80.000 kroner indsamlet.

Efter tegninger af arkitekt Kühnel og under dennes ledelse blev der i året 1908 opført en stilfuld bygning med plads til 66 børn.

Alt blev godt indrettet efter reglerne i Børneloven af 1905. Det nyopførte børnehjem fik bevilling som en selvejende institution og modtog de tre første børn 25. marts l909. Tilbuddet var rettet mod børn af enlige mødre, der ernærede sig ved prostitution, familier på fattighjælp, børn af kriminelle eller alkoholikere samt forældreløse børn. Børnene boede længe på børnehjemmet – ofte indtil de i 14-15 års alderen kunne komme ud at tjene.

Børnehjemmet blev i årenes løb udbygget og moderniseret flere gange, men i 1958 besluttede Socialstyrelsen at flytte Kong Christian lX’s Børnehjem til påtænkte nyopførte bygninger på en grund i Reykjaviksgade, og denne plan blev realiseret med indflytning i august 1965.

Bygningerne i Finsensgade blev herefter ombygget og udbygget til brug som socialpædagogisk seminarium. I dag har VIA-pædagoguddannelsen, Peter Sabroe, hjemsted der.

Kong Christian IX børnehjem på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Find mere information på AarhusArkivet

Kong Christian IX børnehjem