Store Torv 5

Fra AarhusWiki
Indlæser kort...
Løveapotektet og boghandlen, Kristian F. Møller, på Store Torv 5. Fotograf: Anita Strømberg Kimborg, 1995, Aarhus Stadsarkiv.
Løveapoteket på Store Torv 5 i 1865-67 (før apoteker Grauers ombygning i 1876). Over indgangspartiet befandt sig en forgyldt træløve, som frem til 1876 bød kunderne velkommen. Fotograf: Andreas Fritz, ca. 1866, Aarhus Stadsarkiv.

Store Torv 5 er en adresse på Store Torv i det centrale Aarhus, der i dag rummer den ældste bygning på både Store Torv og Lille Torv. Udover stueetagen fremstår den endda næsten som ved sin opførelse i 1876.

Apotek

I 1711 købte Bernt Holmsted gården på Store Torv 5, hvor han oprettede adressens første apotek, der senere skulle udvikle sig til Løveapoteket. Grunden strakte sig bagud til Skt. Clemens Stræde og havde i denne ende en stor apotekerhave. Selvom bygningen er kendt for sit apotek, var det ikke det første på Store Torv, da der på den modsatte side af torvet havde ligget en apotekergård siden slutningen af 1500-tallet.

Holmsted solgte i 1727 gården og apoteket videre til Jacob Helms, der rev gården ned i 1745 og efterfølgende opførte en ny, grundmuret bygning i barokstil ud til Store Torv.

Aarhus' første teaterscene

I 1797 købte en ny apoteker Store Torv 5. Han hed Christopher Heinrich Nicolaus Reddelin (1759-1833), og i år 1800 var han medstifter af Det Dramatiske Selskab, der i øvrigt bestod af en god portion af Aarhus' bedste borgere. Selskabets samlingspunkt var fælles om en interesse for dramatik og teater, og de ønskede at skabe Aarhus' allerførste amatørteater. Det gjorde de allerede samme år, som selskabet blev oprettet, og apoteker Reddelin lagde lokaler til deres scene, der kom til at ligge på førstesalen i Store Torv 5. Det havde tidligere været en større lejlighed på 19 fag, hvor rådmand Hans Peter Ingerslev (1762-1830) kort forinden havde haft bolig, men nu blev det til en teater- og balsal.

Teatret fik aldrig et officielt navn, men blev i samtiden bl.a. kaldt "Teatret over Løveapoteket", "Det Dramatiske Selskabs Teater" og ifølge mundtlige overleveringer også for "Apotekerens Loft". Salen kunne rumme ca. 210 mennesker, og der var tilstødende små værelser, hvor skuespillerne kunne opholde sig inden forestillingen.

I 1815 måtte apoteker Reddelien dog opgive sit teaterforetagende i etagen over Løveapoteket. Lukningen skyldtes, at Det Dramatiske Selskab havde været i økonomiske problemer i flere år, og løsningen blev at slå sig sammen med Kronprindsens Klub, hvormed selskabet Polyhymnia blev dannet. Det nye selskab var dog ikke færdige med teater og åbnede allerede i 1816 et nyt teater i Kannikegade.

Butikslivet

I 1876 blev gården igen bygget om af den daværende ejer og apoteker, Harald K. J. Grauer, så den fik tre etager. Facaden blev i den forbindelse ændret, så den i store træk fremstod, som den gør i dag.

Efter ombygningen i 1876 blev der plads til flere erhvervsdrivende i ejendommen. Disse indledte lange butikstraditioner, der stadig opretholdes. For eksempel blev der i kælderetagens højre butikslokaler oprindeligt indrettet et fotografisk magasin, som i 1935 blev overtaget af Martin Sørensen. Han fortsatte forretningen under navnet, "Mimosa”, som havde fået den tidligere indehaver. I dag hedder forretningen stadig Mimosa og drives af Sørensens barnebarn. Ligeledes stammer stueetagens boghandler allerede fra 1890, hvor den ejedes af boghandleren Daniel Bang. Herefter havde den skiftende ejere, indtil Kristian Frederik Møller overtog den i 1905 og startede Kristian F. Møller (boghandel), der i dag drives videre af hans oldebarn, Marianne Møller. Værd at nævne er også Frantz Hingelbergs guldsmedeforretning, der lå i bygningen fra 1897, men dog flyttedes til naboejendommen på Store Torv 3 i 1959.

Se også

Store Torv 5 på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Søg billeder og kilder på AarhusArkivet

Store Torv 5

Litteratur og kilder

  • Kenn Tarbensen og Nicolaj Falberg Jensen: "Torvehuse", Turbine Forlaget og Aarhus Byhistoriske Fond, 2021
  • Sejrs sedler: Daniel Bang, 1890-03-07