Det forenede dramatiske Selskab i Aarhus

Fra AarhusWiki

Den 3. maj 1777 blev det i København stiftet et dramatisk selskab, hvor enhver som havde lyst og evne til at spille skuespil kunne være med. I 1789 bredte ideen om dramatiske selskaber sig til Odense og i 1800 til Aarhus, hvor Det forenede dramatiske Selskab i Aarhus blev oprettet den 5. januar 1800.

Selskabet var et sted hvor personer der interesserede sig for dramatik og teater kunne mødes og sammen sætte stykker på. Selskabet var åbnet både for mænd og kvinder, de var dog hovedsageligt den yngre del af begge køn som var medlem af selskabet. Selskabet holdt blandt andet til i en del af LøveapoteketStore Torv.

Selskabet var i gennem mange år i økonomiske problemer. Problemerne førte i 1815 til at selskabet blev slået sammen med Kronprindsens Klub og dannede derved Polyhymnia. I Polyhymnia var det både muligt at dyrke teater, men også litteratur og diskussioner som havde været vigtige i Kronprindsens Klub.

Af fremtrædende medlemmer i Det forenede dramatiske Selskab kan nævnes:

Litteratur

- Baumgarten, Torkil: ”Selskabet Polyhymnia gennem 100 aar, 1815-1915” udgivet af Selskabet Polyhymnia i 1915. - Sejrs Sedler