Hans Peter Ingerslev (1762-1830)

Fra AarhusWiki
Portræt af Hans Peter Ingerslev efter maleri fra år 1800, digitalisering i Den Gamle Bys billedsamling.

Hans Peter Ingerslev var overkrigskommissær, rådmand i Aarhus og ejer af hovedgården Rugaard på Djursland.

Født 2. februar 1762 i Mårslet Sogn, død 20. januar 1830 på Rugaard i Rosmus Sogn, Djursland.

Søn af sognepræst i Beder og Malling Hans Hansen Ingerslev (1740-1787) og hustru Christiane Abel. Faderen var den første, der bar navnet "Ingerslev" i slægten og er dermed slægtens stamfader. Ud over Hans Peter Ingerslev fik han de to sønner, Jacob Abel Ingerslev (1759-1821) og Christian Frederik Ingerslev (1764-1841), som også førte navnet videre. Navnet stammer muligvis fra landsbyen Ingerslev nær Tranbjerg.

Gift i august 1798 med Severine Elisabeth Rothe (1773-1828). Sammen fik de ni børn (se listen neden for).

Hans Peter Ingerslev nåede at have mange titler gennem sit liv. Han startede som prokurator, blev derefter rådmand, måler og vrager og til sidst overkrigskommissær.

I 1798 købte han hovedgården Rugaard for 200.000 Rbd. - en klækkelig sum dengang. Han flyttede dog ikke til gården, men boede inde i Aarhus Midtby. Omkring købstidspunktet lejede han eksempelvis en større lejlighed på 1. etage i Store Torv 5. Lejligheden blev efter hans fraflytningen omdannet til Aarhus' første teatersal. Derefter boede han flere år i Dynkarken, hvor han havde en stor husholdning, der udover ham selv, hans kone og deres tre førstefødte børn rummede syv tjenestefolk, en husjomfru og en logerende. Familien flyttede derfra igen inden 1810, hvor de formodentlig flyttede til Rugaard. Det var i hvert fald her, at både Hans Peter Ingerslev og hans hustru søde i hhv. 1830 og 1828.

Familie

Litteratur og kilder