Ingerslev

Fra AarhusWiki

Landsby i Aarhus Kommune, hører under Tiset Sogn.

Historie

1187 Ingelsleff, 1347 Ynghesløff.

Ingerslevvej, foto af Ib Nicolajsen, 2018.

Ifølge Trap skulle der på Ingerslev Mark ifølge præsteindberetning i 1623 have ligget et slot ved navn Trælborg., muligvis identisk med Aarhusbispens gård Threlthorp. Der skal tidligere være oppløjet munkesten, men der er intet at se mere.

Skolegang i Ingerslev siden 1814, se Ingerslev Skole.

Beskrivelse i landsbymiljørapporten 1974

Følgende beskrivelse er citeret fra rapporten Landsbymiljø i Århus Kommune 1974.

Klassificering:

Smålandsby.

Geografi og bevoksning:

Landsbyen er placeret på en plan flade, med terrænet svagt skrånende mod øst. Beplantningen må som helhed betegnes som ikke særlig fremtrædende, dog med en del fine træer i den nordlige halvdel af landsbyen. Der findes ingen vandområder i landsbyen.

Ingerslev, 2018. Foto af Ib Nicolajsen.

Bygninger og erhverv:

Landsbyens komplekser består af 2 gårde, 5 beboelseshuse med udhuse og 1 kombineret beboelse og værksted.

Vejnet:

Ingerslevvej og Skovgårdsvej er ringe trafikerede biveje. Det interne vejnets form er ugrenet og slynget. Vejbelægningen er hovedsagelig asfalt og fortove eksisterer ikke.

År 1974
Indbyggertal 30
Antal bygninger 31
Antal bygninger klassificeret som bevaringsværdige 1
Særkende for landsbyen Med Ingerslevs begrænsede størrelse, kompakte form og landbrugsfunktion vil ændringer, som ikke er tilknyttet den nuværende funktion, meget nemt ændre landsbyens karakter.

Kilde: Landsbymiljø i Århus Kommune 1974. Geografisk Institut, Aarhus Universitet.

Mappe i materialesamlingen Landsbymiljø i Århus Kommune 1974, Aarhus Stadsarkiv.


Litteratur og kilder:

Landsbymiljø i Århus Kommune 1974. Geografisk Institut, Aarhus Universitet.

Mappe i materialesamlingen Landsbymiljø i Århus Kommune 1974, Aarhus Stadsarkiv.

Trap Danmark VIII,I, 1963.

Historisk Samfund for Århus Stift: http://www.historisk-samfund-aarhus.dk/artikler/