Ingerslev Skole

Fra AarhusWiki
Skift til: Navigation, Søgning

Siden 1814 havde der i Ingerslev været holdt skole i et par stuer i et gammelt hus, som havde været høkerens. Til de godt og vel 50 skolesøgende børn, der dengang var i distriktet, blev der 1829 rejst en ny skole med i alt otte fag til brug for skolestue, lærerbolig og brændehus. Sådan gik det i fyrre år til 1869, da Tiset Sogneråd i Ingerslev, lidt nord for den gamle, byggede den skole, der med åbningen af Solbjergskolen i 1965 måtte acceptere at skulle lukke, men som endnu ligger på (nuværende) Skovgårdsvej 10. Med fem til skolen og otte til læreren blev det denne gang til tretten fag; senere byggedes der i den vestlige gavl to fag til som forstue, hvorved elever og lærer fik hver sin indgang.

Ingerslev Skole var 2-klasset, og den havde elever fra 1. til 7. klasse. Skolestuen står i år 2000 stort set urørt med anskuelsesbilleder på væggene og kortophæng ved den sorte tavle. Lærer Jens Hansen kom til skolen fra Nimtofte i 1958, og sammen med sin kone købte han i forbindelse med lukningen den gamle skole. Som lærer flyttede han med til Solbjerg, lod sig pensionere i 1970 og døde i 1971. Jens Hansens enke bor stadig i de otte fag, samtidig med at hun passer godt på de syv.

Litteratur og kilder

  • Første version af artiklen er skrevet af Henning Spure Nielsen og overført fra Århus Leksikon
  • Fire sogne omkring Solbjerg. Bind 1 (1979) og bind 3 (1992). Bestil materiale
  • J.C. Pedersen: Tiset Sogns skoler. i: Østjysk Hjemstavn, 29. årgang, 1964.Bestil materiale