Solbjergskolen

Fra AarhusWiki

Solbjerg Kommune blev en realitet 1. april 1963, da der skete en sammenlægning af Tiset og Astrup-Tulstrup-Hvilsted Kommuner. Det var Solbjerg Kommune, der i midten af 1960´erne byggede en ny centralskole på Solbjerg Mark i Tiset Sogn og dermed satte gang i byudviklingen på dette sted kilometervidt fra de gamle skolebyer. Skolen kom til at bære navnet Solbjergskolen.

Samtidig med at Solbjergskolen i 1965 åbnede sine døre, blev nøglen andre steder drejet om for sidste gang. Sognerådet nedlagde samtlige hidtil fungerende skoler i kommunen, hvilket var ensbetydende med, at skolerne i Ingerslev, Tiset, Battrup, Tulstrup, Hvilsted og Onsted samt Astrup Fællesskole i Ballen og Hvilsted Fællesskole måtte lukke. Børnene og i et vist omfang også lærerne blev overført til Solbjerg, hvor der ikke havde været skole tidligere, og de måtte herefter for det store flertals vedkommende vænne sig til en længere skolevej og en stor, moderne skole, som i enhver henseende måtte opleves anderledes end den gamle.

Solbjergskolen blev efter tegninger af arkitekt H.P. Nielsen i første omgang planlagt og opført med henblik på syv klasser og to spor, men allerede i midten af 70´erne fandt en betydelig udvidelse sted med Sahl og Thomsen som arkitekter. Skolen, der officielt blev indviet 12. oktober 1966, var for længst fuldt udbygget, ligesom den var godkendt til tre spor. Nu blev der taget højde for den stedfundne udvikling, der blev skaffet plads til de nye børnehaveklasser, og som en invitation til det omgivende lokalsamfund blev skolen udstyret med såvel sports- som svømmehal samt folkebibliotek.

Ved starten i august 1965 havde skolen 288 elever. Der var 558 i 1970, 807 i 1978, 575 i 1989, og i skoleåret 2000/01 er der ved skolen indskrevet 513 elever med 146 børn i skolefritidsordningen, der oprettedes i 1988 under betegnelsen SFO.


Litteratur og kilder

  • Første version af artiklen er skrevet af Henning Spure Nielsen og overført fra Århus Leksikon
  • Fire sogne omkring Solbjerg. Bind 1. 1979. Bestil materiale