Tiset, Ravnholt og Battrup skoler

Fra AarhusWiki
Ravnholt Skole, der dog ikke fik nogen lang levetid. Billedet er taget i 1900, og altså efter at bygningen var holdt op med at fungere som skole.


Der var formentlig ingen skole i Tiset Sogn før omkring 1730. Men der var børn, som ønskedes undervist, og der var ved Latinskolen i Århus en tredjelektiehører, som skulle forrette undervisningen. Det lod han dog en stedfortræder om, men hvor og hvordan dette gik for sig, ved vi ikke. Skolen kom, som allerede antydet, nogle årtier ind i det 18. Århundrede, og ”Tiising Sogn Skoeles Fundats” blev underskrevet af Lasen på Constantinsborg den 20. december 1729. Skolen var på seks fag, og den lå op til kirkegårdens sydøstre hjørne. Da Tiset Sogn dengang hørte sammen med Viby Sogn, havde degnen tjenstlige forpligtelser ved begge kirker, og Jens Munck og Søren Olufsen Holm (1735-1759) er de første, der berettes om. Den lille skole i Tiset er dog nok blevet betjent af en skoleholder, som degnen på den ene eller den anden måde har udbetalt en løn.

I 1790´erne ombygges og udvides skolen ved kirken, og i 1801 har sognet et folketal på 467 og svarende hertil 125 skolesøgende børn i alderen fra 5 til 14. I 1844 hører vi om skolen, at ”alt er vel indrettet”, og at den omfatter et udhus på fem fag foruden selve skolehuset med fem fag til børnene og syv til læreren. Alligevel er den gamle skoles dage talte. Folk fra Solbjerg, Battrup, Mustrup og Ravnholt indbringer i 1862 et andragende for Viby-Tiset Sogneforstanderskab, hvori der udtrykkes ønske om, at skolen i Tiset flyttes til et mere belejligt sted, hvor vejene fra flere byer mødes. Resultatet bliver, at Tiset Skole i 1864 nedlægges, derefter anvendes den som ringerbolig for endelig at blive nedrevet i 1917, mens en ny skole 1864/65 bygges på Ravnholt Mark (nuværende adresse: Tisetvej 50). Denne såkaldte Ravnholt Skole får ikke nogen lang levetid. Den nedlægges og sælges for i 1884 at blive afløst af nye skoler på Battrup Mark (nuværende Tisetvej 74) og i Tiset (nuværende Gammel Horsensvej 73). Samtidig bringes skolesamarbejdet mellem Tiset og Astrup-Tulstrup-Hvilsted kommuner til ophør.

Litteratur og kilder

  • Første version af artiklen er skrevet af Henning Spure Nielsen og overført fra Århus Leksikon
  • Fire sogne omkring Solbjerg. Bind 1 (1979) Bestil materiale
  • Fire sogne omkring Solbjerg. bind 3 (1992) Bestil materiale
  • J.C. Pedersen: Tiset Sogns skoler. i: Østjysk Hjemstavn, 29. årgang, 1964. Bestil materiale