Ask og Bøgeskov, Ballen og Tulstrup skoler

Fra AarhusWiki

Der var skole i Ask fra 1720´erne og i Bøgeskov fra omkring 1820. I Ask kom skolen efter oprettelsen af højskolen i 1869 til at udgøre en del af denne, og i 1884 rejstes et nyt skolehus, som samtidig skulle fungere som bolig for den ene af de to lærere, der også var forstander for højskolen. Bøgeskov Skole kom til at ligge lidt for sig selv ved Løjenkær Bæk, nogenlunde midt imellem Astrup Kirkeby og Drammelstrup, og i slutningen af 1880´erne byggedes på samme sted en helt ny skole til afløsning af den oprindelige. Skolerne i Ask og Bøgeskov blev nedlagt i 1905, samtidig med at nye og større skoler kunne tages i brug i Ballen (Astrup Fællesskole) og Tulstrup. Den gamle skole i Bøgeskov eksisterer ikke mere. Skolen i Ask kom til at udgøre højskolens hovedbygning og kan stadig ses til højre for den gamle og for længst omlagte vej, som forbinder Malling med Solbjerg (nuværende Østergårdsvej 202). Ballen Skole ligger på Balskildevej 21; gymnastiksalen er velbevaret, men skolehusets førstesal brændte i 1967, således at kun underetagen og lærerboligen fremtræder i deres oprindelig skikkelse. Tulstrup Skole (nuværende Tulstrupvej 8) med fritliggende gymnasiksalsbygning er bevaret, og bevaringstilstanden er god. Såvel Ballen som Tulstrup Skole blev nedlagt i forbindelse med indvielsen af Solbjergskolen i 1965.


Litteratur og kilder

  • Første version af artiklen er skrevet af Henning Spure Nielsen og overført fra Århus Leksikon
  • Fire sogne omkring Solbjerg. Bind 1 (1979) og bind 2 (1981) bestil materiale