Drammelstrup

Fra AarhusWiki

Landsby i Aarhus Kommune, hører under Astrup Sogn.

Beskrivelse i landsbymiljørapporten 1974

Følgende beskrivelse er citeret fra rapporten Landsbymiljø i Århus Kommune 1974.

Klassificering: Smålandsby.

Geografi og bevoksning:

Drammelstrupvej. Foto: Ib Nicolajsen, 2018.

Landskabet er svagt bølget med fald nordover ned mod tunneldalen, som løber sydøstover fra Stilling Sø. Beplantningen må som helhed betegnes som fremtrædende, hvilket dog i høj grad er betinget af skovområdets tilstedeværelse. Landsbyen har et enkelt vandområde, nemlig en mindre branddam, der på grund af sine omgivelser må siges, at udgøre et positivt træk i miljøet.

Bygninger og erhverv:

Med kun en enkelt ejendom anvendt til beboelse er landsbyens funktion landbrugsorienteret.

Vejnet:

De trafikale forhold bærer præg af mindre biveje, Drammelstrupvej og Rasborgvej, med ringe trafik. Det interne vejnets form er grenet og slynget. Vejbelægningen består hovedsagelig af asfalt, og fortove eksisterer ikke.

År 1974
Indbyggertal 10
Antal bygninger 11 bygninger fordelt på 4 ejendomme, heraf 3 landbrug
Antal bygninger klassificeret som bevaringsværdige Ingen
Særkende for landsbyen Skovområdet i landsbyens vestlige halvdel må tildeles en positiv miljømæssig værdi og har stor betydning for landsbyen som helhed.

Kilde: Landsbymiljø i Århus Kommune 1974. Geografisk Institut, Aarhus Universitet.

Mappe i materialesamlingen Landsbymiljø i Århus Kommune 1974, Aarhus Stadsarkiv.


Litteratur og kilder:

Landsbymiljø i Århus Kommune 1974. Geografisk Institut, Aarhus Universitet.

Mappe i materialesamlingen Landsbymiljø i Århus Kommune 1974, Aarhus Stadsarkiv.