Ballen

Fra AarhusWiki

Landsby i Aarhus Kommune, hører under Astrup Sogn.

Nævnes også som Ask-Ballen, Astrup-Ballen.

Historie

Skole opført i 1905 i stedet for de nedlagte skoler i Ask og Bøgeskov. Skolen blev nedlagt, da Solbjerg Skole blev indviet i 1965.

Se Ask og Bøgeskov, Ballen og Tulstrup skoler.

Beskrivelse i landsbymiljørapporten 1974

Følgende beskrivelse er citeret fra forarbejdet til rapporten Landsbymiljø i Århus Kommune 1974, men landsbyen er udgået af listen til rapporten, da den senere viste sig ikke at leve op til den vedtagne definition af en landsby. Det samme er tilfældet med Mundelstrup Stationsby og Todderup.

Klassificering:

Kernelandsby i klasse 3.

Geografi og bevoksning:

Den sydlige del af bebyggelsen ligger i et dalstrøg, mens den nordlige del ligger på en sydvendt skråning. Byen præges af det øst-vest gående dalstrøg.

Den spredte bebyggelse betyder, at beplantningen omkring gårde og huse kommer til at virke meget dominerende; det gælder for trælinjer og levende hegn, engområderne i bunden af dalen, og et beplantet område i det østlige del af byen.

Bygninger og erhverv:

3 gårde og 15 beboelseshuse, resten er udhuse, lagerbygninger og værksteder.

Vejnet:

En del af bebyggelsen ligger langs den svagt slyngede Balskildevej, den udmunder i et T-kryds i vestenden af byen. Trafikken er moderat. Hovedgaden svagt slynget i bunden af dalen og svinger så mod nord op ad dalskråningen. Vejnettet er asfalteret, mens der findes en række lange grus-tilkørselsveje til nogle af gårdene. Fortove findes ikke.

År 1974
Indbyggertal 60
Antal bygninger 37 bygninger
Antal bygninger klassificeret som bevaringsværdige
Særkende for landsbyen Byen ligger i et meget kønt område, især det omtalte dalstrøg. Der findes ingen særlige kønne partier, men måske må den nordlige del af byen bemærkes, da vi her finder den ældste bebyggelse og den tætteste beplantning, en del af dette område er dog ikke særlig velholdt.

Kilde: Mappe i materialesamlingen Landsbymiljø i Århus Kommune 1974, Aarhus Stadsarkiv.

Litteratur og kilder:

Mappe i materialesamlingen Landsbymiljø i Århus Kommune 1974, Aarhus Stadsarkiv.