Bøgeskov

Fra AarhusWiki

Landsby i Aarhus Kommune, hører under Astrup Sogn.

Historie

1580 Bøgiskouff.

Beskrivelse i landsbymiljørapporten 1974

Følgende beskrivelse er citeret fra rapporten Landsbymiljø i Århus Kommune 1974.

Klassificering:

Smålandsby.

Geografi og bevoksning:

Landsbyen er placeret på en nogenlunde plan flade umiddelbart syd for den tunneldal, der fortsætter mod sydøst fra Stilling Sø, og på et relativt højtliggende plateau.

Bøgeskovvej i bøgeskov. Foto: Ib Nicolajsen, 2018.

Beplantningen fremtræder som helhed ikke særlig dominerende, dog virker beplantningen koncentreret omkring gårdene.

Bygninger og erhverv:

Landsbyens komplekser består af 5 gårde og 1 beboelseshus med udhus.

Vejnet:

De trafikale forhold er begrænset til Bøgeskovvej, der er en gennemgående bivej uden dog at være særlig trafikeret. Det interne vejnets form er ugrenet og slynget. Vejbelægningen er hovedsagelig asfalt og fortove eksisterer ikke.

År 1974
Indbyggertal 30
Antal bygninger 27 bygninger fordelt på 6 ejendomme
Antal bygninger klassificeret som bevaringsværdige
Særkende for landsbyen Udsigten fra landsbyen er god i alle retninger og giver et meget åbent udtryk som en følge af placeringen på det høje plateau. Omgivelserne er præget af landbrugsjorde. Udsigten mod landsbyen er præget af den koncentrerede beplantning omkring gårdene. Bøgeskovs funktion som landbrugssamfund vil være stærkt påvirket af eventuel udvikling.

Kilde: Landsbymiljø i Århus Kommune 1974. Geografisk Institut, Aarhus Universitet.

Mappe i materialesamlingen Landsbymiljø i Århus Kommune 1974, Aarhus Stadsarkiv.


Litteratur og kilder:

Landsbymiljø i Århus Kommune 1974. Geografisk Institut, Aarhus Universitet.

Mappe i materialesamlingen Landsbymiljø i Århus Kommune 1974, Aarhus Stadsarkiv.

Historisk Samfund for Århus Stift: http://www.historisk-samfund-aarhus.dk/artikler/