Tiset Kommune

Fra AarhusWiki

I 1842 blev Viby - Tiset Kommune oprettet, som et led i den nye administrative inddeling af Danmark sammen med købstadskommunerne, der blev oprettet i 1838. I 1868 blev kommunen delt i to selvstændige kommuner. Den nye Tiset Kommune bestod fremover af Tiset Sogn, som havde et areal på 1788 ha. I 1850 lå indbyggertallet i sognet på 908, mens det i 1960 var steget til 1024.

Kommunen blev ledet af et sogneforstanderskab, hvor den lokale sognepræst automatisk var medlem. Resten af medlemmerne, som talte mellem 4 og 9 medlemmer, blev valgt af sognets mandlige beboere over 25 år, og med mindst én tønde hartkorn. Sogneforstanderskabets ansvarsområder var fattig-, skole-, og vejvæsen. Fra 1868 blev sogneforstanderskabet afløst af sognerådet, og man fik nu også ansvaret for den økonomiske forvaltning.

Langt størstedelen af indbyggerne erhvervede sig i landbruget, og der var derfor flere store gårde i kommunen, blandt andet Ingerslevgård og Tandergård. Der fandtes også et ølbryggeri samt et andelsmejeri i Tiset Kommune.

I 1963 blev Tiset Kommune lagt ind under den nye Solbjerg Kommune.

Litteratur og kilder

  • J. P. Trap: Danmark, bind 8, Gads Forlag, 1964.
  • Landsarkivet for Nørrejylland, Harry Christensen: Danske landkommuner 1842-1970: fortegnelse over kommuner under dansk landkommunal lovgivning : med omlægninger og nyere grænseændringer, 1976.