Store Torv 3

Fra AarhusWiki
Indlæser kort...
Frelsens Hærs musikkorps marcherer op ad Store Torv. Store Torv 3 ses som den midterste bygning i baggrunden, næsten nyopført. Fotograf: Børge Andre Venge, 1960, Aarhus Stadsarkiv.
Store Torv 3 hører til den bygningshistoriske kategori:
Butikker

Store Torv 3 er en adresse i den østlige ende af Store Torv. Ejendommen huser i dag modebutikken, COS, ur- og smykkeforretningen, Stenstrup Watches & Jewellery, samt kælderbeværtningerne, Alberts og Bernhardt Natklub. Bygningen går også under navnet den Grå Kannikegård.

Bygningens kælder fra middelalderen blev fredet i 1954.

Fredning

I fredningssagen fra den 28. maj 1954 kan man læse, at fredningen af bygningens kælder blev begrundet med, at kælderen var velbevaret og en af de få middelalderkældre, der fandtes i landet. Flere kilder pegede desuden på, at kælderen i 1300-tallet fungerede som spisesal for cistercienser-munkene, samt at der tidligere var en gang fra kælderen over til domkirken. De bærende fredningsværdier knyttede sig til den seksdelte krydshvælvede form, væggenes tykkelse samt til de bevarede stabler i muren. Hertil kom den traditionelle materialeholdning.

Røses og Gjerulffs Gaard

Frem til at Landmandsbanken byggede den nuværende bygning på adressen i slutningen af 1950’erne, lå der på Store Torv 3 en ældre gård. Gennem 1700- og 1800-tallet fungerede gården både som postgård, vinhandel, privatbolig, gæstgiveri og restauration, købmand, kolonial- og delikatessehandel samt trikotageforretning og herreekviperingsforretning.

Fra 1830 flyttede købmanden, Jakob F.W. Røse, sin forretning til Store Torv 3, og Røseslægten drev derefter købmandsforretning fra adressen i tre generationer. Gården kaldtes derfor "Røses Gaard".

I 1917 overtog købmand Johannes Gjerulff gården, som herefter kaldtes "Gjerulffs Gaard". Ejendommen fortsatte med at være ramme om et sprudlende forretningsliv i stueetagen, og i kælderen lå Albert Thorups bodega, der senere kendtes som Thorups Kælder.

En ny bygning

Landmandsbanken indviede den modernistiske bankbygning med facade i norske opdalssten, der står på adressen i dag, i 1959. Stueetagen blev indrettet med to butikker, en større til højre, hvor guld- og sølvsmeden, Franz Hingelberg, flyttede sin forretning ind, og en mindre til venstre. Den gamle renæssancekælder med værtshus fik lov at blive på trods af det nye byggeri, og banken indtog diskret grundens bagbygninger.

I ejendommen kom der gennem tiden herefter til at ligge forskellige banker, og mange skilte blev sat på og taget af facaden på grund af adskillige fusioneringer og skift. Bygningens facade tog sig efterhånden noget trist ud på grund af flere, mindre ændringer og slitage, og i 2008 iværksattes en omfattende renovering af den.

Der var også udskiftning i stueetagens butikker. Senest er natklubben, Bernhardt, i 2010 åbnet ved siden af Thorups Kælder, der stadig ligger på adressen under navnet, "Alberts". Modetøjsforretningen, COS, åbnede samme år i butikslokalerne til venstre, mens Stenstrup Watches & Jewellery i 2020 åbnede en butik i Hingelbergs gamle lokaler til højre.

Se også

Store Torv 3 på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Find mere information på AarhusArkivet

Store Torv 3

Litteratur og kilder

  • Kenn Tarbensen og Nicolaj Falberg Jensen: "Torvehuse", Turbine Forlaget og Aarhus Byhistoriske Fond, 2021
  • Aarhus Kommunes byggesagsarkiv: Store Torv 3
  • Slots- og kulturstyrelsen, Fredede og bevaringsværdige bygninger, https://www.kulturarv.dk/fbb/