Store Torv 3

Fra AarhusWiki
Indlæser kort...
Store Torv 3 hører til den bygningshistoriske kategori:
Butikker

Store Torv 3 er en adresse i den syd-østlige ende af Store Torv. Ejendommen huser i dag modebutikken (2021), COS, ur- og smykkeforretningen, Stenstrup Watches & Jewellery, samt kælderbeværtningerne, Alberts og Bernhardt Natklub. Bygningen går også under navnet den Grå Kannikegård.

Bygningens kælder blev fredet i 1954.

Fredning

I fredningssagen fra den 28. maj 1954 kan man læse, at fredningen af bygningens kælder blev begrundet med, at kælderen var velbevaret og en af de få middelalderkældre, der fandtes i landet. Gamle historier pegede desuden på, at kælderen i 1300-tallet fungerede som spisesal for cistercienser-munkene, samt at der tidligere var en gang fra kælderen over til domkirken. De bærende fredningsværdier knyttede sig til den seksdelte krydshvælvede form, væggenes tykkelse samt til de bevarede stabler i muren. Hertil kom den traditionelle materialeholdning.

I dag hælder man dog til at kælderen først blev opført i starten af 1600-tallet, og derved ikke er fra middelalderen, men fra renæssancen.

Kælderens historie

I 1953 kunne Thorups Bodega genåbne, hvilket blandt andet blev fejret af byens ungdom med jitterbug under de gamle hvælvede lofter. Fotograf Ib Hansen, 1953, Aarhus Stadsarkiv.

De præcise detaljer om kælderens oprindelse og brug fortaber sig i historiens tåger, men den er nok først opført i starten af 1600-tallet. Hvad, vi ved er, at ejendommen i starten af 1700-tallet fungerede som postgård, og at postmester Hans Harding og efterfølgeren Heinrich Weigner også bestyrede købstadens vinkælder under rådhuset, der dengang også lå på Store Torv. Samtidigt drev postmesteren også selv vinhandel fra sin egen hvælvede kælder.

I 1885 blev kælderen atter fyldt med vin, da Albert Thorup, der var uddannet i vinbranchen på Madeira, overtog kælderen. Den ringe udluftning i den fugtige kælder fik dog sundhedsmyndighederne til at forbyde servering i kælderen, og først i 1905 ophævede sundhedsmyndighederne sit forbud. Under genåbningen af bodegaen var Thorup flittig til at bruge de gamle munkehistorier til at promoveres sin bodega.

I 1919 blev bodegaen overtaget af sønnen Knud, da Albert Thorup bosatte sig permanent i vindistriktet Bordeaux i Frankrig. Med tiden kom øludskænkning til at fylde mere end gamle Thorups elskede vine. I 1942 var kælderen scenen for en tragisk hændelse, da Knud Thorup omkom efter at være faldet i kælderen og pådraget sig kraniebrud.

I 1953 kunne kælderen efter en større restaurering genåbnes som bodega efter at have været lukket i en årrække. Selvom bodegaen nu blev drevet af Erik Christensen, hang navnet Thorups Bodega ved. Den tidligere udskænkningsform, hvor gæsterne selv tappede vinen og noterede forbrug ned på en seddel, var dog afskaffet.

Røses og Gjerulffs Gaard

Frem til at Landmandsbanken byggede den nuværende bygning på adressen i slutningen af 1950’erne, lå der på Store Torv 3 en ældre gård. Gennem 1700- og 1800-tallet fungerede gården både som postgård, vinhandel, privatbolig, gæstgiveri og restauration, købmand, kolonial- og delikatessehandel samt trikotageforretning og herreekviperingsforretning.

Fra 1830 flyttede købmanden, Jakob F.W. Røse, sin forretning til Store Torv 3, og Røseslægten drev derefter købmandsforretning fra adressen i tre generationer. Gården kaldtes derfor "Røses Gaard".

I 1917 overtog købmand Johannes Gjerulff gården, som herefter kaldtes "Gjerulffs Gaard". Ejendommen fortsatte med at være ramme om et sprudlende forretningsliv i stueetagen, og i kælderen lå Albert Thorups bodega, der senere kendtes som Thorups Kælder.

En ny bygning

Frelsens Hærs musikkorps marcherer op ad Store Torv. Store Torv 3 ses som den midterste bygning i baggrunden, næsten nyopført. Fotograf: Børge Andre Venge, 1960, Aarhus Stadsarkiv.

I midten af 1950’erne var den gamle gårds dage talte, da Landmandsbanken ville opføre sit nye domicil på grunden. Kælderen blev reddet, da den i 1954 blev fredet (dog kun i klasse B), hvilket Landmandsbanken måtte tage hensyn til ved sit nybyggeri. Det bevirkede blandt andet, at indgangen til den nye bygning ikke kunne ligge symmetrisk i midten, men måtte placeres lidt til venstre.

Landmandsbanken indviede den modernistiske bankbygning med facade i norske opdalssten, der står på adressen i dag, i 1959. Stueetagen blev indrettet med to butikker, en større til højre, hvor guld- og sølvsmeden, Franz Hingelberg, flyttede sin forretning ind, og en mindre til venstre. Den gamle renæssancekælder med værtshus fik lov at blive på trods af det nye byggeri, og banken indtog diskret grundens bagbygninger.

I ejendommen kom der gennem tiden herefter til at ligge forskellige banker, og mange skilte blev sat på og taget af facaden på grund af adskillige fusioneringer og skift. Bygningens facade tog sig efterhånden noget trist ud på grund af flere, mindre ændringer og slitage, og i 2008 iværksattes en omfattende renovering af den.

Der var også udskiftning i stueetagens butikker. Senest er natklubben, Bernhardt, i 2010 åbnet ved siden af Thorups Kælder, der stadig ligger på adressen under navnet, "Alberts". Modetøjsforretningen, COS, åbnede samme år i butikslokalerne til venstre, mens Stenstrup Watches & Jewellery i 2020 åbnede en butik i Hingelbergs gamle lokaler til højre.

Se også

Store Torv 3 på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Søg billeder og kilder på AarhusArkivet

Store Torv 3

Litteratur og kilder

  • Kenn Tarbensen og Nicolaj Falberg Jensen: "Torvehuse", Turbine Forlaget og Aarhus Byhistoriske Fond, 2021
  • Aarhus Kommunes byggesagsarkiv: Store Torv 3
  • Slots- og kulturstyrelsen, Fredede og bevaringsværdige bygninger, https://www.kulturarv.dk/fbb/